Dodawanie warunku wyzwalającego dla reguły Kontroli uruchamiania aplikacji

19 grudnia 2022

ID 128032

W celu dodania warunku wyzwalającego dla reguły Kontroli uruchamiania aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola uruchamiania aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola uruchamiania aplikacji.

 3. Zaznacz opcję Włącz moduł Kontrola uruchamiania aplikacji, aby umożliwić modyfikację ustawień modułu.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz utworzyć nową regułę i dodać do niej warunek wyzwalający, kliknij przycisk Dodaj.
  • Jeśli chcesz dodać warunek wyzwalający do istniejącej reguły, zaznacz na liście reguł żądaną regułę i kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Reguła Kontroli uruchamiania aplikacji.

 5. W tabeli Warunki włączenia lub Warunki wykluczenia kliknij przycisk Dodaj.

Lista rozwijalna przycisku Dodaj umożliwia dodanie do reguły różnych warunków wyzwalających (patrz poniższa instrukcja).

 

W celu dodania warunku wyzwalającego regułę w oparciu o właściwości plików w określonym folderze:

 1. Z listy rozwijalnej przycisku Dodaj wybierz Warunek/warunki z właściwości plików w określonym folderze.

  Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz folder z Microsoft Windows.

 2. W oknie Wybierz folder wybierz folder zawierający pliki wykonywalne aplikacji, których właściwości chcesz użyć jako podstawy dla jednego lub kilku warunków wyzwalających regułę.
 3. Kliknij OK.

  Zostanie otwarte okno Dodaj warunek.

 4. Z listy rozwijalnej Pokaż kryterium wybierz kryterium, w oparciu o które chcesz utworzyć jeden lub kilka warunków wyzwalających regułę: Suma kontrolna pliku, Certyfikat, Kategoria KL, Metadane lub Ścieżka do folderu.

  Kaspersky Endpoint Security nie obsługuje sumy kontrolnej pliku MD5 i nie kontroluje uruchamiania aplikacji w oparciu o sumę kontrolną MD5. Jako warunek wyzwalający regułę używana jest suma kontrolna SHA256.

 5. Jeśli na liście rozwijalnej Pokaż kryterium wybrałeś Metadane, zaznacz pola obok właściwości pliku wykonywalnego, których chcesz użyć w warunku wyzwalającym regułę: Nazwa pliku, Wersja pliku, Nazwa aplikacji, Wersja aplikacji i Producent.

  Jeśli nie wybrano żadnych określonych właściwości, reguła nie może zostać zapisana.

 6. Jeśli na liście rozwijalnej Pokaż kryterium wybrano Certyfikat, zaznacz pola obok ustawień, których chcesz użyć w warunku wyzwalającym regułę: Wydawca, Użytkownik i Odcisk palca.

  Jeśli nie wybrano żadnych określonych ustawień, reguła nie może zostać zapisana.

  Nie jest zalecane używanie tylko Wydawca i Użytkownik jako warunków wyzwalających regułę. Użycie tych kryteriów jest niemiarodajne.

 7. Zaznacz pola obok nazw plików wykonywalnych aplikacji, których właściwości chcesz włączyć do warunków wyzwalających regułę.
 8. Kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlona lista warunków wyzwalających regułę.

 9. Na wyświetlonej liście zaznacz pola obok warunków wyzwalających regułę, które chcesz dodać do reguły Kontroli uruchamiania aplikacji.
 10. Kliknij przycisk Zakończ.

W celu dodania warunku wyzwalającego regułę w oparciu o właściwości aplikacji uruchomionej na komputerze:

 1. Z listy rozwijalnej przycisku Dodaj wybierz Warunek/warunki z właściwości uruchomionych aplikacji.
 2. W oknie Dodaj warunek, z listy rozwijalnej Pokaż kryterium wybierz kryterium, w oparciu o które chcesz utworzyć jeden lub kilka warunków wyzwalających regułę: Suma kontrolna pliku, Certyfikat, Kategoria KL, Metadane lub Ścieżka do folderu.
 3. Jeśli na liście rozwijalnej Pokaż kryterium wybrałeś Metadane, zaznacz pola obok właściwości pliku wykonywalnego, których chcesz użyć w warunku wyzwalającym regułę: Nazwa pliku, Wersja pliku, Nazwa aplikacji, Wersja aplikacji i Producent.

  Jeśli nie wybrano żadnych określonych właściwości, reguła nie może zostać zapisana.

 4. Jeśli na liście rozwijalnej Pokaż kryterium wybrano Certyfikat, zaznacz pola obok ustawień, których chcesz użyć w warunku wyzwalającym regułę: Wydawca, Użytkownik i Odcisk palca.

  Jeśli nie wybrano żadnych określonych ustawień, reguła nie może zostać zapisana.

  Nie jest zalecane używanie tylko Wydawca i Użytkownik jako warunków wyzwalających regułę. Użycie tych kryteriów jest niemiarodajne.

 5. Zaznacz pola obok nazw plików wykonywalnych aplikacji, których właściwości chcesz włączyć do warunków wyzwalających regułę.
 6. Kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlona lista warunków wyzwalających regułę.

 7. Na wyświetlonej liście zaznacz pola obok warunków wyzwalających regułę, które chcesz dodać do reguły Kontroli uruchamiania aplikacji.
 8. Kliknij przycisk Zakończ.

W celu dodania warunku wyzwalającego reguły w oparciu o kategorię KL:

 1. Z listy rozwijalnej przycisku Dodaj wybierz Warunek/warunki „Kategorii KL”.

  Kategoria KL to lista aplikacji, które mają podobne atrybuty. Lista jest tworzona przez specjalistów z Kaspersky. Na przykład, kategoria "Aplikacje biurowe" zawiera aplikacje pakietu Microsoft Office, Adobe® Acrobat® i wiele innych.

 2. W oknie Warunek/warunki „Kategorii KL” zaznacz pola obok nazw tych kategorii KL, w oparciu o które chcesz utworzyć warunki wyzwalające regułę.
 3. Kliknij OK.

W celu dodania niestandardowego warunku wyzwalającego regułę:

 1. Z listy rozwijalnej przycisku Dodaj wybierz Warunek niestandardowy.
 2. W oknie Warunek niestandardowy kliknij przycisk Wybierz i określ ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego aplikacji.
 3. Wybierz kryterium, w oparciu o które chcesz utworzyć warunek wyzwalający regułę: Suma kontrolna pliku, Certyfikat, Metadane lub Ścieżka do pliku lub folderu.

  Jeśli używasz dowiązań symbolicznych, w polu Ścieżka do pliku lub folderu zalecane jest rozwiązanie dowiązań symbolicznych w celu poprawnego działania reguły Kontroli uruchamiania aplikacji. W tym celu kliknij przycisk Rozwiąż dowiązanie symboliczne.

 4. Jeśli to konieczne, skonfiguruj ustawienia wybranego kryterium.
 5. Kliknij OK.

W celu dodania warunku wyzwalającego regułę w oparciu o informacje o nośniku, na którym jest przechowywany plik wykonywalny aplikacji:

 1. Z listy rozwijalnej przycisku Dodaj wybierz Warunek według nośnika pliku.
 2. W oknie Warunek według nośnika pliku, z listy rozwijalnej Dysk wybierz typ dysku, z którego uruchamianie aplikacji będzie służyło jako warunek wyzwalający regułę.
 3. Kliknij OK.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.