Tworzenie zaszyfrowanych pakietów

19 grudnia 2022

ID 57617

Podczas tworzenia zaszyfrowanego pakietu Kaspersky Endpoint Security nie przeprowadza kompresji plików.

W celu utworzenia zaszyfrowanego pakietu:

 1. Na komputerze z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security i włączoną funkcją szyfrowania użyj dowolnego menedżera plików, aby wybrać pliki i/lub foldery, które chcesz dodać do zaszyfrowanego pakietu. Kliknij je prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia ich menu kontekstowego.
 2. Z otwartego menu kontekstowego wybierz Dodaj do pakietu zaszyfrowanego.

  Zostanie otwarte standardowe okno Określ ścieżkę do zapisu zaszyfrowanego pakietu w Microsoft Windows.

 3. W standardowym oknie Określ ścieżkę do zapisu zaszyfrowanego pakietu w Microsoft Windows wybierz miejsce zapisu szyfrowanego pakietu na dysku wymiennym. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie otwarte okno Dodaj do pakietu zaszyfrowanego.

 4. W oknie Dodaj do pakietu zaszyfrowanego wprowadź i potwierdź hasło.
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie uruchomiony proces tworzenia zaszyfrowanego pakietu. Po zakończeniu procesu, w wybranym folderze docelowym na nośniku wymiennym zostanie utworzony samorozpakowujący się, chroniony hasłem zaszyfrowany pakiet.

Jeśli anulujesz tworzenie zaszyfrowanego pakietu, Kaspersky Endpoint Security wykona następujące działania:

 1. Zakończy procesy kopiowania plików do pakietu oraz zakończy wszystkie trwające operacje mające na celu zaszyfrowanie pakietu.
 2. Usunie wszystkie pliki tymczasowe, które zostały utworzone w procesie tworzenia i szyfrowania pakietu, a także sam plik szyfrowanego pakietu.
 3. Powiadomi użytkownika o wymuszonym zakończeniu procesu tworzenia szyfrowanego pakietu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.