Modyfikowanie masek adresów zasobów sieciowych

19 grudnia 2022

ID 128056

Korzystanie z maski adresu zasobu sieciowego (nazywanej również "maską adresu") może być użyteczne, gdy podczas tworzenia reguły dostępu do zasobu sieciowego wprowadzasz kilka podobnych adresów zasobów sieciowych. Jedna maska adresu może odpowiadać większej liczbie adresów zasobów sieciowych.

Podczas tworzenia maski adresu postępuj zgodnie z następującymi regułami:

 1. Symbol * zastępuje dowolną sekwencję zawierającą zero lub więcej znaków.

  Na przykład, gdy wprowadzisz maskę adresu *abc*, reguła dostępu będzie stosowana do wszystkich zasobów sieciowych zawierających sekwencję znaków abc. Na przykład: http://www.example.com/page_0-9abcdef.html.

  Aby uwzględnić znak * w masce adresu, wprowadź dwa znaki *.

 2. Sekwencja znaków www. na początku maski adresu jest interpretowana jako sekwencja *..

  Przykład: maska adresu www.example.com jest traktowana jako *.example.com.

 3. Jeżeli maska adresu nie rozpoczyna się od znaku *, wówczas zawartość maski adresu będzie odpowiadała tej samej zawartości z przedrostkiem *..
 4. Sekwencja znaków *. na początku maski adresu jest interpretowana jako *. lub pusty ciąg znaków.

  Na przykład: maska adresu http://www.*.example.com odpowiada adresowi http://www2.example.com.

 5. Jeśli maska adresu kończy się znakiem innym niż / lub *, zawartość maski adresu jest traktowana jak ta sama zawartość z przyrostkiem /*.

  Na przykład: maska adresu http://www.example.com odpowiada adresowi http://www.example.com/abc, gdzie a, b i c są dowolnymi znakami.

 6. Jeżeli maska adresu kończy się znakiem /, wówczas zawartość maski adresu będzie odpowiadała tej samej zawartości z przyrostkiem /*..
 7. Sekwencja znaku /* na końcu maski adresu jest interpretowana jako /* lub pusty ciąg znaków.
 8. Adresy zasobów sieciowych są weryfikowane na podstawie maski adresu z uwzględnieniem protokołu (http lub https):
  • Jeżeli maska adresu nie zawiera protokołu sieciowego, będzie ona odpowiadała adresom z dowolnym protokołem sieciowym.

   Na przykład: maska adresu example.com odpowiada adresowi http://example.com i https://example.com.

  • Jeżeli maska adresu zawiera protokół sieciowy, będzie ona odpowiadała tylko adresowi z tym samym protokołem sieciowym.

   Na przykład: maska adresu http://*.example.com odpowiada adresowi http://www.example.com, ale nie adresowi https://www.example.com.

 9. Maska adresu podana w podwójnych cudzysłowach jest przetwarzana bez brania pod uwagę dodatkowych zamienników, za wyjątkiem znaku *, jeśli został włączony w skład maski adresu. Reguły 5 i 7 nie są stosowane do masek adresów umieszczonych w podwójnym cudzysłowie (przykłady 14 – 18 w tabeli poniżej).
 10. Podczas porównywania z maską adresu zasobu sieciowego nie jest brana pod uwagę nazwa użytkownika i hasło, port połączenia oraz wielkość znaków.

   

  Przykłady użycia reguł tworzenia masek adresów

   

  Nr

  Maska adresu

  Sprawdzany adres zasobu sieciowego

  Zastępowanie adresu przez maskę adresu

  Komentarz

  1

  *.example.com

  http://www.123example.com

  Nie

  Patrz reguła 1.

  2

  *.example.com

  http://www.123.example.com

  Tak

  Patrz reguła 1.

  3

  *example.com

  http://www.123example.com

  Tak

  Patrz reguła 1.

  4

  *example.com

  http://www.123.example.com

  Tak

  Patrz reguła 1.

  5

  http://www.*.example.com

  http://www.123example.com

  Nie

  Patrz reguła 1.

  6

  www.example.com

  http://www.example.com

  Tak

  Patrz reguły 2, 1.

  7

  www.example.com

  https://www.example.com

  Tak

  Patrz reguły 2, 1.

  8

  http://www.*.example.com

  http://123.example.com

  Tak

  Patrz reguły 2, 4, 1.

  9

  www.example.com

  http://www.example.com/abc

  Tak

  Patrz reguły 2, 5, 1.

  10

  example.com

  http://www.example.com

  Tak

  Patrz reguły 3, 1.

  11

  http://example.com/

  http://example.com/abc

  Tak

  Patrz reguła 6.

  12

  http://example.com/*

  http://example.com

  Tak

  Patrz reguła 7.

  13

  http://example.com

  https://example.com

  Nie

  Patrz reguła 8.

  14

  "example.com"

  http://www.example.com

  Nie

  Patrz reguła 9.

  15

  "http://www.example.com"

  http://www.example.com/abc

  Nie

  Patrz reguła 9.

  16

  "*.example.com"

  http://www.example.com

  Tak

  Patrz reguły 1, 9.

  17

  "http://www.example.com/*"

  http://www.example.com/abc

  Tak

  Patrz reguły 1, 9.

  18

  "www.example.com"

  http://www.example.com; https://www.example.com

  Tak

  Patrz reguły 9, 8.

  19

  www.example.com/abc/123

  http://www.example.com/abc

  Nie

  Maska adresu zawiera więcej informacji niż adres zasobu sieciowego.

   

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.