Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola urządzeń

19 grudnia 2022

ID 128043

Domyślnie Kontrola urządzeń jest włączona. W razie konieczności możesz wyłączyć Kontrolę urządzeń.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola urządzeń w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Kontrola węzła końcowego.

  Zostanie otwarta sekcja Kontrola węzła końcowego.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Kontrola urządzeń.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Kontrola urządzeń, wybierz z menu opcję Włącz.
  • Aby wyłączyć moduł Kontrola urządzeń, wybierz z menu opcję Wyłącz.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola urządzeń z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola urządzeń.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola urządzeń.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli chcesz włączyć Kontrolę urządzeń, zaznacz pole Włącz moduł Kontrola urządzeń.
  • Jeżeli chcesz wyłączyć Kontrolę urządzeń, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Kontrola urządzeń.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.