Aktywacja przy użyciu kodu aktywacyjnego

19 grudnia 2022

ID 44962

Krok ten jest dostępny wyłącznie podczas aktywacji aplikacji przy pomocy kodu aktywacyjnego. Krok jest pomijany, gdy aktywujesz wersję testową aplikacji lub gdy aktywujesz aplikację przy użyciu pliku klucza.

W tym kroku Kaspersky Endpoint Security wysyła dane do serwera aktywacji w celu weryfikacji wprowadzonego kodu aktywacyjnego:

  • Jeżeli weryfikacja kodu aktywacyjnego zostanie zakończona pomyślnie, Kreator wstępnej konfiguracji automatycznie przejdzie do następnego okna.
  • Jeżeli weryfikacja kodu zakończy się błędem, pojawi się odpowiednia informacja. W takim przypadku zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą Twojej licencji do oprogramowania Kaspersky Endpoint Security.
  • Jeśli liczba aktywacji kodu aktywacyjnego zostanie przekroczona, na ekranie zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie. Działanie Kreatora wstępnej konfiguracji zostanie przerwane, a aplikacja zasugeruje kontakt z pomocą techniczną Kaspersky.

Aby powrócić do poprzedniego kroku Kreatora wstępnej konfiguracji, kliknij przycisk Wstecz. W celu zatrzymania Kreatora wstępnej konfiguracji użyj przycisku Anuluj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.