Zmienianie priorytetu reguły dla pakietu sieciowego

19 grudnia 2022

ID 133745

Priorytet reguły dla pakietu sieciowego zależy od jej pozycji na liście reguł dla pakietów sieciowych. Reguła znajdująca się na najwyższej pozycji na liście reguł dla pakietów sieciowych ma najwyższy priorytet.

Każda ręcznie utworzona reguła dla pakietu sieciowego jest umieszczana na końcu listy i posiada najniższy priorytet.

Zapora sieciowa wykonuje reguły w kolejności, w jakiej występują na liście reguł dla pakietów sieciowych (od góry do dołu). Zgodnie z każdą przetworzoną regułą dla pakietu sieciowego, która odpowiada określonemu połączeniu sieciowemu, Zapora sieciowa zezwala na lub blokuje dostęp sieciowy do adresu i portu określonego w ustawieniach tego połączenia sieciowego.

W celu zmiany priorytetu reguły dla pakietu sieciowego:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ochrona antywirusowa wybierz moduł Zapora sieciowa.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Zapora sieciowa.

 3. Kliknij przycisk Reguły pakietów sieciowych.

  Zostanie otwarte okno Zapora sieciowa na zakładce Reguły pakietów sieciowych.

 4. Z listy wybierz regułę dla pakietu sieciowego, której priorytet chcesz zmienić.
 5. Użyj przycisków W górę i W dół, aby przesunąć regułę dla pakietu sieciowego na żądaną pozycję na liście.
 6. Kliknij OK.
 7. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.