Usuwanie obiektów i danych pozostałych po testowym działaniu Agenta autoryzacji

19 grudnia 2022

ID 128199

Podczas dezinstalacji aplikacji, jeśli Kaspersky Endpoint Security wykryje obiekty i dane, które pozostały na dysku twardym po działaniu Agenta autoryzacji, dezinstalacja aplikacji zostanie przerwana i nie będzie możliwa, dopóki te obiekty nie zostaną usunięte.

Obiekty i dane mogą pozostać na dysku twardym po testowym działaniu Agenta autoryzacji tylko w wyjątkowych przypadkach. Na przykład wtedy, gdy komputer nie został uruchomiony ponownie po zastosowaniu profilu Kaspersky Security Center z ustawieniami szyfrowania lub gdy nie powiodło się uruchomienie aplikacji po testowym działaniu Agenta autoryzacji.

Obiekty i dane pozostające na dysku twardym po testowym działaniu Agenta autoryzacji można usunąć na dwa sposoby:

  • Przy pomocy profilu Kaspersky Security Center.
  • Przy użyciu Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia.

W celu użycia profilu Kaspersky Security Center do usunięcia obiektów i danych, które pozostały po testowym działaniu Agenta autoryzacji:

  1. Zastosuj na komputerze profil Kaspersky Security Center z ustawieniami skonfigurowanymi do deszyfracji wszystkich dysków twardych komputera.
  2. Uruchom Kaspersky Endpoint Security.

     

W celu użycia Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia do usunięcia obiektów i danych, które pozostały po testowym działaniu Agenta autoryzacji:

  1. Uruchom Narzędzie przywracania zaszyfrowanego urządzenia, uruchamiając plik wykonywalny fdert.exe utworzony przy pomocy Kaspersky Endpoint Security na komputerze z podłączonym dyskiem twardym, na którym pozostały obiekty i dane po testowym działaniu Agenta autoryzacji.
  2. W oknie Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia, z listy rozwijalnej Wybierz urządzenie wybierz dysk twardy z obiektami i danymi, które mają zostać usunięte.
  3. Kliknij przycisk Skanuj.
  4. Kliknij przycisk Usuń dane i obiekty AA.

Uruchomi to proces usuwania obiektów i danych pozostałych po testowym działaniu Agenta autoryzacji.

Po usunięciu obiektów i danych pozostałych po testowym działaniu Agenta autoryzacji, dodatkowo konieczne może być usunięcie informacji dotyczących niekompatybilności aplikacji z Agentem autoryzacji.

W celu usunięcia informacji o niekompatybilności aplikacji z Agentem autoryzacji:

w wierszu polecenia wprowadź avp pbatestreset.

Aby polecenie avp pbatestreset zostało wykonane, muszą być zainstalowane moduły szyfrujące.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.