Konfigurowanie wyświetlania i dostarczania powiadomień

19 grudnia 2022

ID 130890

W celu skonfigurowania wyświetlania i dostarczania powiadomień:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ustawienia zaawansowane wybierz Raporty i pliki danych.

  Prawa część okna wyświetla ustawienia raportów i plików danych.

 3. W sekcji Powiadomienia kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Powiadomienia.

  Moduły i zadania programu Kaspersky Endpoint Security są wyświetlane w lewej części okna. W prawej części okna wyświetlone są zdarzenia wygenerowane dla wybranego komponentu lub zadania.

 4. W lewej części okna wybierz komponent lub zadanie, dla którego chcesz skonfigurować dostarczanie powiadomień.
 5. W kolumnie Powiadomienia ekranowe zaznacz pola obok żądanych zdarzeń.

  Informacje o wybranych zdarzeniach są wyświetlane w postaci wiadomości wyskakujących w obszarze powiadomień paska zadań Microsoft Windows.

 6. W kolumnie Poczta elektroniczna zaznacz pola obok żądanych zdarzeń.

  Informacje o wybranych zdarzeniach są dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli skonfigurowano ustawienia dostarczania powiadomień e-mail.

 7. Kliknij przycisk Ustawienia powiadamiania przy użyciu e-mail.

  Ten przycisk otwiera okno Ustawienia powiadamiania przy użyciu e-mail.

 8. Zaznacz pole Wysyłaj powiadomienia o zdarzeniach, aby włączyć dostarczanie informacji o zdarzeniach Kaspersky Endpoint Security wybranych w kolumnie Poczta elektroniczna.
 9. Określ ustawienia dostarczania powiadomień e-mail.
 10. Kliknij OK.
 11. W oknie Ustawienia powiadamiania przy użyciu e-mail kliknij OK.
 12. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.