Dodawanie reguły szyfrowania dla nośników wymiennych

19 grudnia 2022

ID 123493

W celu dodania reguły szyfrowania dla dysków wymiennych:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz dodać reguły szyfrowania nośników wymiennych.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Szyfrowanie danych wybierz podsekcję Szyfrowanie nośników wymiennych.
 7. Kliknij przycisk Dodaj lewym klawiszem myszy i z otwartej listy rozwijalnej wybierz jeden z następujących elementów:
  • Jeśli chcesz dodać regułę szyfrowania dla nośników wymiennych, które znajdują się na liście zaufanych urządzeń komponentu Kontrola urządzeń, wybierz Z listy zaufanych urządzeń określonej w tym profilu.

   Zostanie otwarte okno Dodaj urządzenia z listy zaufanych urządzeń.

  • Jeśli chcesz dodać regułę szyfrowania dla nośników wymiennych, które znajdują się na liście Kaspersky Security Center, wybierz Z listy urządzeń Kaspersky Security Center.

   Zostanie otwarte okno Dodaj urządzenia z listy Kaspersky Security Center.

 8. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję Z listy urządzeń Kaspersky Security Center, określ filtry wyświetlania urządzeń w tabeli. W tym celu:
  1. Określ wartości następujących parametrów: Wyświetl w tabeli urządzenia, dla których określono, Rodzaj urządzenia, Nazwa, Komputer i Kaspersky Disk Encryption.
  2. Kliknij przycisk Odśwież.
 9. W kolumnie Rodzaj urządzenia zaznacz pola obok nazw dysków wymiennych, dla których chcesz utworzyć reguły szyfrowania.
 10. Z listy rozwijalnej Tryb szyfrowania dla wybranych urządzeń wybierz akcję, jaka zostanie wykonana przez Kaspersky Endpoint Security na plikach przechowywanych na wybranych dyskach wymiennych.
 11. Zaznacz pole Tryb przenośny, jeśli chcesz, aby przed szyfrowaniem program Kaspersky Endpoint Security przygotował dyski wymienne, umożliwiając użycie w trybie przenośnym przechowywanych na nich zaszyfrowanych plików.

  Tryb przenośny umożliwia użycie zaszyfrowanych plików, przechowywanych na dyskach wymiennych podłączonych do komputerów bez funkcji szyfrowania.

 12. Jeśli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security szyfrował tylko te sektory dysku, które są zajęte przez pliki, zaznacz pole Zaszyfruj tylko używaną przestrzeń dyskową.

  Jeśli stosujesz szyfrowanie na dysku, który jest już w użyciu, zalecane jest zaszyfrowanie całego dysku. Zapewni to ochronę wszystkich danych, także tych usuniętych, gdyż mogą zawierać informacje, które można odzyskać. Użycie funkcji Zaszyfruj tylko używaną przestrzeń dyskową jest zalecane w przypadku nowych dysków, które nie były wcześniej używane.

  Jeśli urządzenie zostało wcześniej zaszyfrowane przy użyciu funkcji Zaszyfruj tylko używaną przestrzeń dyskową, po zastosowaniu profilu w trybie Zaszyfruj cały nośnik wymienny, sektory, które nie są zajęte przez pliki, będą wciąż niezaszyfrowane.

 13. Z listy rozwijalnej Działania dla urządzeń wybranych wcześniej wybierz akcję wykonywaną przez Kaspersky Endpoint Security zgodnie z regułami szyfrowania, wcześniej zdefiniowanymi dla dysków wymiennych:
  • Jeśli chcesz, aby wcześniej utworzona reguła szyfrowania dla nośnika wymiennego pozostała niezmieniona, wybierz Pomiń.
  • Jeśli chcesz, aby wcześniej utworzona reguła szyfrowania dla nośnika wymiennego została zastąpiona przez nową regułę, wybierz Aktualizuj.
 14. Kliknij OK.

  Wiersze z parametrami utworzonych reguł szyfrowania pojawią się w tabeli Reguły niestandardowe.

 15. W celu zapisania zmian kliknij OK.

Dodane reguły szyfrowania dysku wymiennego są stosowane do dysków wymiennych, które są podłączone do dowolnych komputerów kontrolowanych przez zmodyfikowany profil Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.