Dodawanie polecenia utworzenia konta Agenta autoryzacji

19 grudnia 2022

ID 128087

W celu dodania polecenia utworzenia konta Agenta autoryzacji:

 1. Otwórz sekcję Ustawienia w oknie Właściwości: <Nazwa zadania zarządzania kontem Agenta autoryzacji>.
 2. Kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz Polecenie dodania konta.

  Zostanie otwarte okno Dodaj konto użytkownika.

 3. W polu Dodaj konto użytkownika okna Konto użytkownika Windows określ nazwę konta systemu Microsoft Windows, w oparciu o które zostanie utworzone konto Agenta autoryzacji.

  W tym celu ręcznie wpisz nazwę konta lub kliknij przycisk Wybierz.

 4. Jeśli ręcznie wprowadziłeś nazwę konta systemu Microsoft Windows, kliknij przycisk Zezwól, aby określić identyfikator zabezpieczeń (SID) konta.

  Jeśli zdecydujesz się nie określać identyfikatora zabezpieczeń (SID) poprzez kliknięcie przycisku Zezwól, zostanie on określony w momencie wykonywania zadania na komputerze.

  Określenie numeru SID konta systemu Microsoft Windows podczas dodawania polecenia utworzenia konta Agenta autoryzacji jest odpowiednie dla upewnienia się, że ręcznie wprowadzona nazwa konta systemu Microsoft Windows jest poprawna. Jeśli wprowadzone konto użytkownika systemu Microsoft Windows nie istnieje, należy do niezaufanej domeny lub nie istnieje na komputerze, dla którego zmodyfikowano zadanie lokalne Szyfrowanie (zarządzanie kontem), zadanie zarządzania kontem Agenta autoryzacji zakończy się błędem.

 5. Zaznacz pole Zmień istniejące konto użytkownika, aby mieć konto o tej samej nazwie, czyli wcześniej utworzone konto dla Agenta autoryzacji zastąpić kontem, które jest aktualnie tworzone.

  Ten krok jest dostępny podczas dodawania polecenia tworzenia konta Agenta autoryzacji we właściwościach zadania grupowego do zarządzania kontami Agenta autoryzacji. Ten krok jest niedostępny podczas dodawania polecenia tworzenia konta Agenta autoryzacji we właściwościach zadania lokalnego Szyfrowanie (zarządzanie kontem).

 6. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę konta Agenta autoryzacji, która ma być wprowadzona podczas procesu autoryzacji, aby uzyskać dostęp do zaszyfrowanych dysków twardych.
 7. Zaznacz pole Zezwól na uwierzytelnianie przy użyciu hasła, jeśli chcesz, żeby podczas procesu autoryzacji aplikacja pytała użytkownika o wprowadzenie hasła do konta Agenta autoryzacji w celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanych dysków twardych.
 8. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję Zezwól na uwierzytelnianie przy użyciu hasła:
  1. W polu Hasło wpisz hasło do konta Agenta autoryzacji, które ma być wprowadzone podczas procesu autoryzacji, aby uzyskać dostęp do zaszyfrowanych dysków twardych.
  2. W polu Potwierdź hasło potwierdź hasło do konta Agenta autoryzacji wprowadzone w poprzednim kroku.
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • Zaznacz opcję Zmień hasło podczas pierwszej autoryzacji, jeśli chcesz, aby aplikacja wyświetlała żądanie zmiany hasła użytkownikowi przechodzącemu proces autoryzacji po raz pierwszy z poziomu konta określonego w poleceniu.
   • W innym przypadku zaznacz opcję Nie wymagaj zmiany hasła.
 9. Zaznacz pole Zezwól na uwierzytelnianie przy użyciu certyfikatu, jeśli chcesz, żeby podczas procesu autoryzacji aplikacja pytała użytkownika o połączenie tokena lub karty inteligentnej z komputerem w celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanych dysków twardych.
 10. Jeśli w poprzednim kroku zaznaczyłeś opcję Zezwól na uwierzytelnianie przy użyciu certyfikatu, kliknij przycisk Przeglądaj i w oknie Wybierz plik certyfikatu wybierz plik certyfikatu elektronicznego tokena lub karty inteligentnej.
 11. Jeśli to konieczne, w polu Opis polecenia wprowadź szczegółowe informacje dotyczące konta Agenta autoryzacji, których potrzebujesz do zarządzania poleceniem.
 12. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zaznacz pole Zezwól na autoryzację, jeśli chcesz, aby aplikacja zezwalała użytkownikowi działającemu pod kontem określonym w poleceniu na dostęp do okna autoryzacji Agenta autoryzacji.
  • Zaznacz pole Zablokuj autoryzację, jeśli chcesz, aby aplikacja blokowała użytkownikowi działającemu pod kontem określonym w poleceniu dostęp do okna autoryzacji Agenta autoryzacji.
 13. W oknie Dodaj konto użytkownika kliknij OK.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.