Konfigurowanie ustawień modułu Ochrona plików

19 grudnia 2022

ID 128009

Podczas konfigurowania modułu Ochrona plików można:

 • Zmienić poziom ochrony.

  Możesz wybrać jeden z predefiniowanych poziomów ochrony lub ręcznie skonfigurować ustawienia poziomu ochrony. Jeśli zmieniłeś ustawienia poziomu ochrony, możesz zawsze powrócić do zalecanych ustawień poziomu ochrony.

 • Zmienić akcję podejmowaną przez Ochronę plików po wykryciu zainfekowanego pliku.
 • Zmodyfikować obszar ochrony modułu Ochrona plików.

  Możesz poszerzyć lub ograniczyć obszar ochrony, dodając bądź usuwając skanowane obiekty lub zmieniając typ skanowanych plików.

 • Skonfigurować analizator heurystyczny.

  Ochrona plików wykorzystuje technologię zwaną analizą sygnatur. Podczas analizy sygnatur Ochrona plików porównuje wykryty obiekt z wpisami w antywirusowych bazach danych aplikacji. Zgodnie z zaleceniami ekspertów z Kaspersky, analiza sygnatur jest zawsze włączona.

  Aby zwiększyć efektywność ochrony, możesz użyć analizy heurystycznej. Podczas analizy heurystycznej Ochrona plików analizuje aktywność obiektów w systemie operacyjnym. Analiza heurystyczna może wykrywać szkodliwe programy, dla których nie ma jeszcze wpisów w antywirusowych bazach danych aplikacji.

 • Zoptymalizować skanowanie.

  Możesz zoptymalizować skanowanie plików, zmniejszając czas skanowania i zwiększając szybkość działania programu Kaspersky Endpoint Security. Można to uzyskać poprzez skanowanie tylko nowych plików i tych plików, które zostały zmodyfikowane od ostatniego skanowania. Ten tryb jest stosowany zarówno do plików prostych, jak i złożonych.

  Możesz także włączyć korzystanie z technologii iChecker i iSwift, co zoptymalizuje prędkość skanowania plików poprzez wykluczenie plików, które nie zostały zmodyfikowane od ostatniego skanowania.

 • Skonfigurować skanowanie plików złożonych.
 • Zmienić tryb skanowania plików.

W tej sekcji:

Zmienianie poziomu ochrony

Zmienianie akcji podejmowanej przez Ochronę plików na zainfekowanych plikach

Modyfikowanie obszaru ochrony modułu Ochrona plików

Używanie Analizatora heurystycznego z Ochroną plików

Wykorzystywanie technologii skanowania w działaniu Ochrony plików

Optymalizowanie skanowania plików

Skanowanie plików złożonych

Zmienianie trybu skanowania

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.