Deszyfrowanie plików na lokalnych dyskach komputera

19 grudnia 2022

ID 123294

W celu odszyfrowania plików na dyskach lokalnych:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz skonfigurować deszyfrowanie plików na dyskach lokalnych.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Szyfrowanie danych wybierz podsekcję Szyfrowanie plików i folderów.
 7. W prawej części okna wybierz zakładkę Szyfrowanie.
 8. Usuń z listy szyfrowania te pliki i foldery, które chcesz odszyfrować. W tym celu zaznacz pliki i wybierz element Usuń regułę i odszyfruj pliki z menu kontekstowego przycisku Usuń.

  Możesz usunąć kilka elementów z listy zaszyfrowanych jednocześnie. W tym celu, trzymając wciśnięty klawisz CTRL zaznacz żądane pliki, klikając je lewym przyciskiem myszy, i wybierz element Usuń regułę i odszyfruj pliki z menu kontekstowego przycisku Usuń.

  Pliki i foldery usuwane z listy zaszyfrowanych są automatycznie dodawane do listy odszyfrowanych.

 9. Utwórz listę deszyfrowanych plików.
 10. Aby zapisać zmiany, w oknie Właściwości: <Nazwa profilu> kliknij OK.
 11. Zastosuj profil.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania profili Kaspersky Security Center znajdują się w Podręczniku administratora dla Kaspersky Security Center.

Jak tylko profil zostanie zastosowany, Kaspersky Endpoint Security odszyfruje zaszyfrowane pliki, które zostały dodane do listy deszyfrowanych.

Kaspersky Endpoint Security deszyfruje zaszyfrowane pliki, jeśli ich parametry (ścieżka dostępu do pliku / nazwa pliku / rozszerzenie pliku) zostały zmienione, aby pasowały do parametrów obiektów dodanych do listy deszyfrowanych.

Kaspersky Endpoint Security odracza deszyfrację otwartych plików, aż do ich zamknięcia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.