Tworzenie reguły deszyfrowania

19 grudnia 2022

ID 123295

W celu wygenerowania reguły deszyfrowania:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie Konsoli administracyjnej, w folderze Zarządzane urządzenia otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz wygenerować listę plików przeznaczonych do odszyfrowania.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Szyfrowanie danych wybierz podsekcję Szyfrowanie plików i folderów.
 7. W prawej części okna wybierz zakładkę Deszyfrowanie.
 8. Z listy rozwijalnej Tryb szyfrowania wybierz element Domyślne reguły.
 9. Na zakładce Deszyfrowanie kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz jeden z następujących elementów:
  1. Wybierz element Wstępnie określone foldery, aby dodać pliki z folderów lokalnych profili użytkowników, zasugerowanych przez specjalistów z Kaspersky, do reguły deszyfrowania.

   Zostanie otwarte okno Wybierz wstępnie określone foldery.

  2. Wybierz element Folder niestandardowy, aby dodać ręcznie wprowadzoną ścieżkę folderu do reguły deszyfrowania.

   Zostanie otwarte okno Dodaj folder niestandardowy.

  3. Wybierz element Pliki według rozszerzenia, aby dodać rozszerzenia plików do reguły deszyfrowania. Kaspersky Endpoint Security nie szyfruje plików z określonymi rozszerzeniami na wszystkich lokalnych dyskach komputera.

   Zostanie otwarte okno Dodaj / modyfikuj listę rozszerzeń plików.

  4. Wybierz element Pliki według grup(y) rozszerzeń, aby dodać grupy rozszerzeń plików do reguły deszyfrowania. Kaspersky Endpoint Security nie szyfruje plików, które mają rozszerzenia znajdujące się na liście grup rozszerzeń na wszystkich lokalnych dyskach komputera.

   Zostanie otwarte okno Wybierz grupy rozszerzeń plików.

 10. Aby zapisać zmiany, w oknie Właściwości: <Nazwa profilu> kliknij OK.
 11. Zastosuj profil.

  Szczegółowe informacje dotyczące stosowania profili Kaspersky Security Center znajdują się w Podręczniku administratora dla Kaspersky Security Center.

Jeśli ten sam plik został dodany do reguły szyfrowania oraz do reguły deszyfrowania, Kaspersky Endpoint Security nie zaszyfruje tego pliku, jeśli nie jest zaszyfrowany, a odszyfruje plik, jeśli jest zaszyfrowany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.