Dezinstalowanie programu z poziomu wiersza poleceń

19 grudnia 2022

ID 123471

Proces dezinstalacji aplikacji można uruchomić z poziomu wiersza poleceń. Dezinstalacja odbywa się w trybie interaktywnym lub cichym (bez uruchamiania Kreatora instalacji aplikacji).

W celu uruchomienia procesu dezinstalacji aplikacji w trybie interaktywnym:

w wierszu poleceń wpisz setup.exe /x lub msiexec.exe /x {7911E943-32CC-45D0-A29C-56E6EF762275}.

Zostanie uruchomiony Kreator instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

W celu uruchomienia procesu dezinstalacji aplikacji w trybie cichym:

w wierszu poleceń wpisz setup.exe /s /x lub msiexec.exe /x {7911E943-32CC-45D0-A29C-56E6EF762275} /qn.

Zostanie uruchomiony proces dezinstalacji aplikacji w trybie cichym (bez uruchamiania Kreatora instalacji).

Jeśli operacja usunięcia aplikacji jest zabezpieczona hasłem, w wierszu polecenia należy wpisać nazwę użytkownika i hasło.

W celu odinstalowania aplikacji z poziomu wiersza poleceń w trybie interaktywnym, gdy ustawiona jest nazwa użytkownika i hasło do autoryzacji usunięcia, modyfikacji lub naprawy Kaspersky Endpoint Security:

W wierszu poleceń wpisz setup.exe /pKLLOGIN=<Nazwa użytkownika> /pKLPASSWD=***** /x lub

msiexec.exe KLLOGIN=<Nazwa użytkownika> KLPASSWD=***** /x {7911E943-32CC-45D0-A29C-56E6EF762275}.

Zostanie uruchomiony Kreator instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

W celu odinstalowania aplikacji z poziomu wiersza poleceń w trybie cichym, gdy ustawiona jest nazwa użytkownika i hasło do autoryzacji usunięcia, modyfikacji lub naprawy Kaspersky Endpoint Security:

W wierszu poleceń wpisz setup.exe /pKLLOGIN=<Nazwa użytkownika> /pKLPASSWD=***** /s /x lub

msiexec.exe /x {7911E943-32CC-45D0-A29C-56E6EF762275} KLLOGIN=<Nazwa użytkownika> KLPASSWD=***** /qn.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.