Włączanie i wyłączanie ochrony hasłem

19 grudnia 2022

ID 123303

Zalecamy zachowanie ostrożności podczas używania hasła do ograniczania dostępu do aplikacji. Jeżeli zapomnisz hasło, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Kaspersky w celu otrzymania instrukcji dotyczących wyłączenia ochrony hasłem.

W celu włączenia ochrony hasłem:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna wybierz sekcję Ustawienia zaawansowane.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia aplikacji.

 3. W sekcji Ochrona hasłem kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Ochrona hasłem.

 4. Zaznacz opcję Włącz ochronę hasłem.
 5. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę użytkownika, która musi być określona w oknie Sprawdzenie hasła podczas wykonywania działań zabezpieczonych hasłem.
 6. W polu Nowe hasło wpisz hasło dostępu do aplikacji.
 7. W polu Potwierdź hasło wpisz ponownie hasło.
 8. Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do wszystkich działań związanych z aplikacją, w sekcji Zakres działania hasła kliknij przycisk Wybierz wszystkie.
 9. Jeśli chcesz selektywnie ograniczyć dostęp użytkownika, w sekcji Zakres działania hasła zaznacz pola obok nazw odpowiednich działań:
  • Konfiguracja ustawień aplikacji.
  • Zakończenie działania aplikacji.
  • Wyłączenie składników ochrony.
  • Wyłączenie składników kontroli.
  • Usuwanie klucza.
  • Dezinstalacja / modyfikacja / przywracanie aplikacji.
  • Przywracanie dostępu do danych na zaszyfrowanych dyskach.
  • Wyświetl raporty.
 10. Kliknij przycisk OK.

  Aplikacja sprawdzi wprowadzone hasła. Jeśli hasła się zgadzają, aplikacja zastosuje hasło. Jeśli hasła nie są takie same, aplikacja wyświetli pytanie o ponowne potwierdzenie hasła w polu Potwierdź hasło.

Po włączeniu ochrony hasłem, aplikacja wyświetli pytanie o podanie hasła za każdym razem, gdy wykonywane będzie działanie uwzględnione w obszarze obowiązywania hasła. Jeżeli nie chcesz, aby podczas bieżącej sesji aplikacja wyświetliła pytanie o podanie hasła przy każdej próbie wykonania operacji chronionej hasłem, zaznacz opcję Zapisz hasło dla bieżącej sesji, dostępną w oknie Sprawdzenie hasła.

Jeżeli pole Zapisz hasło dla bieżącej sesji nie jest zaznaczone, aplikacja pyta użytkownika o hasło za każdym razem, gdy próbuje on wykonać operację chronioną hasłem.

W celu wyłączenia ochrony hasłem:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna wybierz sekcję Ustawienia zaawansowane.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia aplikacji.

 3. W sekcji Ochrona hasłem kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Ochrona hasłem.

 4. Usuń zaznaczenie z opcji Włącz ochronę hasłem.
 5. Możesz wyłączyć Ochronę hasłem tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany jako KLAdmin. Nie można wyłączyć ochrony hasłem, jeśli używasz innego konta użytkownika lub hasła tymczasowego.

 6. Kliknij przycisk OK.

Po wyłączeniu ochrony hasłem, ograniczony dostęp do aplikacji zostanie anulowany przy kolejnym uruchomieniu Kaspersky Endpoint Security.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.