Dodawanie lub wykluczanie wpisów do/z raportu zdarzeń

19 grudnia 2022

ID 134053

Logowanie zdarzeń jest dostępne tylko dla działań na plikach znajdujących się na nośnikach wymiennych.

W celu włączenia lub wyłączenia zapisywania zdarzeń:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola urządzeń.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola urządzeń.

 3. W prawej części okna wybierz zakładkę Rodzaje urządzeń.

  Zakładka Rodzaje urządzeń zawiera reguły dostępu dla wszystkich urządzeń uwzględnionych w klasyfikacji modułu Kontrola urządzeń.

 4. W tabeli urządzeń wybierz Nośniki wymienne.

  Przycisk Logowanie jest dostępny w górnej części tabeli.

 5. Kliknij przycisk Logowanie.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia logowania.

 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz włączyć logowanie działań zapisu i usuwania plików na nośnikach wymiennych, zaznacz pole Włącz logowanie.

   Kaspersky Endpoint Security zapisze zdarzenie do pliku raportu i wyśle wiadomość na Serwer administracyjny Kaspersky Security Center za każdym razem, gdy użytkownik wykona działania zapisu lub usunięcia plików na nośnikach wymiennych.

  • W innym przypadku usuń zaznaczenie z pola Włącz logowanie.
 7. Określ, które działania mają być rejestrowane. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security zapisywał wszystkie zdarzenia, zaznacz pole Zapisz informacje dotyczące wszystkich plików.
  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security zapisywał tylko informacje o plikach określonego formatu, w sekcji Filtr formatów pliku zaznacz pola obok odpowiednich formatów plików.
 8. Określ, które działania użytkowników Kaspersky Endpoint Security mają być rejestrowane jako zdarzenia. W tym celu:
  1. W sekcji Użytkownicy kliknij przycisk Wybierz.

   Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz Użytkowników lub Grupy z Microsoft Windows.

  2. Określ lub zmodyfikuj listę użytkowników i / lub grup użytkowników.

  Jeśli użytkownicy określeni w sekcji Użytkownicy zapisują do plików znajdujących się na nośnikach wymiennych lub usuwają pliki z nośników wymiennych, Kaspersky Endpoint Security będzie zapisywał informacje o tych działaniach do raportu zdarzeń i wyśle wiadomość do Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center.

 9. W oknie Ustawienia logowania kliknij OK.
 10. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Możesz wyświetlić zdarzenia skojarzone z plikami na nośnikach wymiennych w Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center, w obszarze roboczym węzła Serwer administracyjny, na zakładce Zdarzenia. Aby zdarzenia były wyświetlane w lokalnym raporcie zdarzeń Kaspersky Endpoint Security, w ustawieniach powiadomień modułu Kontrola urządzeń należy zaznaczyć pole Operacja na pliku została wykonana.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.