Zarządzanie listą nieprzetworzonych plików

19 grudnia 2022

ID 128105

Lista nieprzetworzonych plików pojawia się w formie tabeli.

Na nieprzetworzonych plikach można wykonać następujące działania:

  • Przejrzeć listę nieprzetworzonych plików.
  • Przeskanować nieprzetworzone pliki przy użyciu bieżącej wersji baz danych i modułów Kaspersky Endpoint Security.
  • Przywrócić pliki z lisy nieprzetworzonych plików do ich oryginalnych folderów lub do innego foldera (gdy nie można zapisać plików w ich oryginalnych folderach).
  • Usunąć pliki z listy nieprzetworzonych plików.
  • Otworzyć folder, w którym pierwotnie znajdował się nieprzetworzony plik.

Podczas zarządzania danymi w tabeli możesz również wykonywać następujące czynności:

  • Filtrować zdarzenia nieprzetworzonych plików według wartości kolumny lub warunków filtra niestandardowego.
  • Używać funkcji wyszukiwania zdarzenia nieprzetworzonego pliku.
  • Sortować zdarzenia nieprzetworzonych plików.
  • Zmieniać kolejność i zestaw kolumn wyświetlanych na liście nieprzetworzonych plików.
  • Grupować zdarzenia nieprzetworzonych plików.

W razie konieczności możesz skopiować wybrane zdarzenia nieprzetworzonych plików do schowka.

W tej sekcji:

Uruchamianie zadania Skanowanie obiektów dla nieprzetworzonych plików

Usuwanie plików z listy nieprzetworzonych plików

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.