Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona WWW

19 grudnia 2022

ID 128209

Domyślnie moduł Ochrona WWW jest włączony i działa w trybie zalecanym przez ekspertów z Kaspersky. W razie konieczności możesz wyłączyć Ochronę WWW.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Ochrona WWW w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Ochrona.

  Zostanie otwarta sekcja Ochrona.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Ochrona WWW, aby otworzyć menu kontekstowe.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Ochrona WWW, wybierz z menu opcję Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Ochrona WWW, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć moduł Ochrona WWW, wybierz z menu opcję Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Ochrona WWW, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Ochrona WWW z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ochrona antywirusowa wybierz podsekcję Ochrona WWW.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Ochrona WWW.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli chcesz włączyć Ochronę WWW, zaznacz pole Włącz moduł Ochrona WWW.
  • Jeżeli chcesz wyłączyć Ochronę WWW, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Ochrona WWW.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.