Wybieranie funkcji, które zostaną włączone

19 grudnia 2022

ID 128184

Krok ten jest dostępny tylko podczas aktywowania wersji testowej aplikacji.

W tym kroku możesz wybrać funkcję, która stanie się dostępna po aktywacji aplikacji:

  • Instalacja podstawowa. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po aktywacji aplikacji będą dostępne tylko komponenty ochrony, Kontrola uprawnień aplikacji oraz Monitor wykrywania luk.
  • Instalacja standardowa. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po aktywacji będą dostępne tylko komponenty ochrony i kontroli.
  • Pełna instalacja. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po aktywacji będą dostępne wszystkie zainstalowane komponenty aplikacji, w tym funkcja szyfrowania danych.

Jeśli podczas instalacji wybrałeś większą liczbę komponentów niż jest dozwolone w licencji, po aktywacji aplikacji, komponenty, które nie są dostępne w zakresie licencji, zostaną zainstalowane, ale nie będą działać. Jeśli zakupiona licencja umożliwia korzystanie większej ilości komponentów niż są aktualnie zainstalowane, po aktywacji aplikacji, komponenty, które nie zostały zainstalowane, będą wyświetlone w sekcji Licencjonowanie.

Domyślnie wybrana jest standardowa instalacja.

Aby powrócić do poprzedniego kroku Kreatora wstępnej konfiguracji, kliknij przycisk Wstecz. Aby przejść do następnego kroku Kreatora wstępnej konfiguracji, kliknij przycisk Dalej. W celu zatrzymania Kreatora wstępnej konfiguracji użyj przycisku Anuluj.

Zobacz również:

Zarządzanie ochroną komputera

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.