Dodawanie i modyfikowanie reguły dostępu do zasobu sieciowego

19 grudnia 2022

ID 123289

W celu dodania lub zmodyfikowania reguły dostępu do zasobu sieciowego:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola sieci.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola sieci.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W celu dodania reguły kliknij przycisk Dodaj.
  • Jeżeli chcesz zmodyfikować regułę, wybierz ją w tabeli i kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Reguła dostępu do zasobów sieciowych.

 4. Określ lub zmodyfikuj ustawienia reguły. W tym celu:
  1. W polu Nazwa wprowadź lub zmodyfikuj nazwę reguły.
  2. Z listy rozwijalnej Filtruj zawartość wybierz żądaną opcję:
   • Dowolna zawartość.
   • Według kategorii zawartości.
   • Według typu danych.
   • Według kategorii zawartości i typu danych.
  3. Jeśli jest wybrana inna opcja niż Dowolna zawartość, zostaną otwarte sekcje wyboru kategorii zawartości i/lub typów danych. Zaznacz pola obok nazw wymaganych kategorii zawartości i / lub kategorii typu danych.

   Zaznaczenie pola obok nazwy kategorii zawartości i / lub kategorii typu danych oznacza, że Kaspersky Endpoint Security będzie stosować regułę kontrolowania dostępu do zasobów sieciowych należących do wybranych kategorii zawartości i / lub kategorii typu danych.

  4. Z listy rozwijalnej Zastosuj dla adresów wybierz żądaną opcję:
   • Dla wszystkich adresów.
   • Dla określonych adresów.
  5. Jeżeli wybrano opcję Dla określonych adresów, otwarta zostanie sekcja, w której można utworzyć listę zasobów sieciowych. Możesz dodać i zmodyfikować adresy zasobów sieciowych, korzystając z przycisków Dodaj, Modyfikuj i Usuń.
  6. Zaznacz pole Określ użytkowników i / lub grupy.
  7. Kliknij przycisk Wybierz.

   Zostanie otwarte okno Wybierz Użytkowników lub Grupy z Microsoft Windows.

  8. Określ lub zmodyfikuj listę użytkowników i / lub grupy użytkowników, dla których dostęp do zasobów sieciowych opisanych przez regułę jest dozwolony lub zablokowany.
  9. Z listy rozwijalnej Akcja wybierz żądaną opcję:
   • Zezwól Jeśli wybrano tę wartość, Kaspersky Endpoint Security zezwala na dostęp do zasobu sieciowego odpowiadającego ustawieniom reguły.
   • Zablokuj Jeśli wybrano tę wartość, Kaspersky Endpoint Security blokuje dostęp do zasobu sieciowego odpowiadającego ustawieniom reguły.
   • Ostrzegaj. Jeśli wybrano tę wartość, przy próbie uzyskania przez użytkownika dostępu do zasobu sieciowego odpowiadającego parametrom reguły, Kaspersky Endpoint Security wyświetla wiadomość ostrzegającą o niepożądanym zasobie sieciowym. Korzystając z odnośników znajdujących się w wiadomości ostrzegającej, użytkownik może uzyskać dostęp do żądanego zasobu sieciowego.
  10. Z otwartej listy rozwijalnej Terminarz reguły wybierz żądany terminarz lub utwórz nowy oparty na wybranym terminarzu reguły. W tym celu:
   1. Obok listy rozwijalnej Terminarz reguły kliknij przycisk Ustawienia.

    Zostanie otwarte okno Terminarz reguły.

   2. Aby do terminarza reguły dodać przedział czasu, podczas którego reguła nie będzie stosowana, w tabeli wyświetlającej terminarz reguły kliknij komórki tabeli odpowiadające czasowi i dniom tygodnia, które chcesz wybrać.

    Komórka tabeli zmieni kolor na szary.

   3. Aby dodać okres, w którym reguła będzie stosowana, i okres, w którym nie będzie stosowana, kliknij szare komórki tabeli odpowiadające czasowi i dniom tygodnia, które chcesz wybrać.

    Komórka tabeli zmieni kolor na zielony.

   4. Kliknij przycisk Zapisz jako.

    Zostanie otwarte okno Nazwa terminarza reguły.

   5. Wprowadź nazwę terminarza reguły lub pozostaw sugerowaną nazwę domyślną.
   6. Kliknij OK.
 5. W oknie Reguła dostępu do zasobów sieciowych kliknij OK.
 6. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.