Zmienianie priorytetu reguły sieciowej dla aplikacji

19 grudnia 2022

ID 133633

Priorytet reguły sieciowej zależy od jej pozycji na liście reguł sieciowych. Zapora sieciowa wykonuje reguły w kolejności, w jakiej występują na liście reguł sieciowych (od góry do dołu). Zgodnie z każdą przetworzoną regułą sieciową, która odpowiada określonemu połączeniu sieciowemu, Zapora sieciowa zezwala na lub blokuje dostęp sieciowy do adresu i portu określonego w ustawieniach tego połączenia sieciowego.

Ręcznie utworzone reguły sieciowe mają wyższy priorytet niż domyślne reguły sieciowe.

Nie można zmieniać priorytetu domyślnie utworzonych reguł sieciowych dla grupy aplikacji.

W celu zmiany priorytetu reguły sieciowej:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ochrona antywirusowa wybierz moduł Zapora sieciowa.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Zapora sieciowa.

 3. Kliknij przycisk Reguły sieciowe dla aplikacji.

  Zostanie otwarte okno Zapora sieciowa na zakładce Reguły kontroli aplikacji.

 4. Na liście aplikacji wybierz aplikację lub grupę aplikację, dla której chcesz zmienić priorytet reguły sieciowej.
 5. Kliknij ją prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, z którego wybierz Reguły aplikacji lub Reguły grupy, w zależności od tego, co chcesz zrobić.

  Zostanie otwarte okno Reguły kontroli aplikacji lub Reguły kontroli grupy aplikacji.

 6. W otwartym oknie wybierz zakładkę Reguły sieciowe.
 7. Wybierz regułę sieciową, której priorytet chcesz zmienić.
 8. Użyj przycisków W górę i W dół, aby przesunąć regułę sieciową na żądaną pozycję na liście.
 9. Kliknij OK w oknie Reguły kontroli grupy aplikacji, jeśli reguła jest przeznaczona dla grupy aplikacji, lub w oknie Reguły kontroli aplikacji, jeśli reguła jest przeznaczona dla aplikacji.
 10. W oknie Zapora sieciowa kliknij OK.
 11. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.