Odpowiedź na prośbę użytkownika o przywrócenie danych na zaszyfrowanych urządzeniach

19 grudnia 2022

ID 123238

W celu utworzenia pliku klucza dostępu do zaszyfrowanego urządzenia i przesłania go do użytkownika:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie Konsoli administracyjnej wybierz kolejno DodatkoweOchrona i szyfrowanie danychZaszyfrowane urządzenia.
 3. W obszarze roboczym wybierz zaszyfrowane urządzenie, dla którego chcesz utworzyć plik klucza dostępu, a z menu kontekstowego urządzenia wybierz Uzyskaj klucz dostępu do określonego zaszyfrowanego urządzenia.

  Jeśli nie jesteś pewien, dla którego komputera został wygenerowany plik żądania dostępu, w drzewie Konsoli administracyjnej wybierz folder DodatkoweOchrona i szyfrowanie danych i w obszarze roboczym kliknij odnośnik Uzyskaj klucz szyfrowania urządzenia.

  Zostanie otwarte okno Zezwól na dostęp do urządzenia.

 4. Wybierz używany algorytm szyfrujący. W tym celu wybierz jedną z następujących opcji:
  • AES256, jeśli program Kaspersky Endpoint Security został zainstalowany z pakietu dystrybucyjnego znajdującego się w folderze aes256 na komputerze, na którym urządzenie zostało zaszyfrowane;
  • AES56, jeśli program Kaspersky Endpoint Security został zainstalowany z pakietu dystrybucyjnego znajdującego się w folderze aes56 na komputerze, na którym urządzenie zostało zaszyfrowane;
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz plik żądania dostępu w Microsoft Windows.

 6. W oknie Wybierz plik żądania dostępu określ ścieżkę dostępu do pliku zgłoszenia z rozszerzeniem fdertc, który otrzymałeś od użytkownika.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.

  Kaspersky Security Center generuje plik klucza dostępu z rozszerzeniem fdertr do zaszyfrowanego urządzenia.

 8. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wysłać do użytkownika wiadomość e-mail z wygenerowanym plikiem klucza, kliknij przycisk Wyślij przez e-mail.
  • Aby zapisać plik klucza dostępu dla zaszyfrowanego urządzenia i dostarczyć go do użytkownika za pomocą innej metody, kliknij przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.