Zapisywanie raportu do pliku

19 grudnia 2022

ID 128118

Wygenerowany raport można zapisać do pliku w formacie tekstowym (TXT) lub pliku CSV.

Kaspersky Endpoint Security zapisuje zdarzenia w raporcie w takiej formie, w jakiej są wyświetlane na ekranie: innymi słowy, z takim samym zestawem i sekwencją atrybutów.

W celu zapisania raportu do pliku:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. W górnej części okna głównego aplikacji kliknij odnośnik Raporty, aby otworzyć okno Raporty.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W celu wygenerowania raportu "Wszystkie składniki ochrony" wybierz Wszystkie składniki ochrony na liście komponentów i zadań.

   Raport "Wszystkie składniki ochrony" wyświetlany jest w prawej części okna i zawiera listę zdarzeń dotyczących działań wszystkich modułów ochrony.

  • Jeżeli chcesz wygenerować raport z działania wybranego komponentu lub zadania, wybierz ten komponent lub zadanie na liście komponentów i zadań.

   Raport ochrony wyświetlany jest w prawej części okna i zawiera listę zdarzeń dotyczących działań wybranego modułu lub zadania.

 4. W razie konieczności możesz zmodyfikować wyświetlanie danych w raporcie poprzez:
  • Filtrowanie zdarzeń
  • Wyszukiwanie zdarzeń
  • Zmienianie kolejności kolumn
  • Sortowanie zdarzeń
 5. Kliknij przycisk Zapisz raport znajdujący się w prawej górnej części okna.

  Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 6. W menu kontekstowym wybierz typ kodowania do zapisu pliku raportu: Zapisz jako ANSI or Zapisz jako Unicode.

  Zostanie otwarte standardowe okno Zapisz jako z Microsoft Windows.

 7. W oknie Zapisz jako określ folder docelowy dla pliku raportu.
 8. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku raportu.
 9. W polu Rodzaj pliku wybierz żądany format pliku raportu: TXT lub CSV.
 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.