Włączanie i wyłączanie modułu Zapora sieciowa

19 grudnia 2022

ID 128210

Domyślnie moduł Zapora sieciowa jest włączony i działa w trybie optymalnym. W razie konieczności możesz wyłączyć Zaporę sieciową.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Zapora sieciowa w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Ochrona.

  Zostanie otwarta sekcja Ochrona.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz Zapora sieciowa, aby otworzyć menu kontekstowe z akcjami modułu.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Zapora sieciowa, wybierz z menu Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Zapora sieciowa, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć moduł Zapora sieciowa, wybierz z menu opcję Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Zapora sieciowa, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Zapora sieciowa z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ochrona antywirusowa wybierz moduł Zapora sieciowa.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Zapora sieciowa.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć Zaporę sieciową, zaznacz pole Włącz moduł Zapora sieciowa.
  • Aby wyłączyć Zaporę sieciową, zaznacz pole Wyłącz moduł Zapora sieciowa.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.