Krok 1. Zapisywanie danych aplikacji do ponownego użycia

19 grudnia 2022

ID 128449

W tym kroku możesz określić, które dane używane przez aplikację chcesz zatrzymać do użycia przy kolejnej instalacji aplikacji (na przykład, podczas instalacji nowej wersji). Jeśli nie określisz żadnych danych, aplikacja zostanie całkowicie usunięta.

W celu zapisania danych aplikacji do ponownego użycia:

Zaznacz pola obok typów danych, które chcesz zapisać:

  • Dane aktywacji – dane eliminujące potrzebę aktywacji aplikacji przy następnej instalacji. Jest aktywowana automatycznie przy pomocy bieżącej licencji, o ile licencja nie wygasła do momentu instalacji.
  • Pliki Kopii zapasowej i kwarantanny – pliki przeskanowane przez program i umieszczone w Kwarantannie lub Kopii zapasowej.

    Dostęp do plików Kopii zapasowej i Kwarantanny, które zostały zapisane po usunięciu aplikacji, można uzyskać tylko z poziomu tej samej wersji aplikacji, która została użyta do zapisania tych plików.

    Jeżeli zamierzasz użyć obiektów Kopii zapasowej i Kwarantanny po usunięciu aplikacji, przed usunięciem aplikacji musisz przywrócić je z ich miejsc przechowywania. Jednakże eksperci z Kaspersky nie zalecają przywracania plików z Kopii zapasowej i Kwarantanny, ponieważ może to doprowadzić do wyrządzenia szkód na komputerze.

  • Ustawienia wymagane do działania aplikacji – wartości ustawień aplikacji wybrane podczas jej konfiguracji.
  • Lokalny magazyn kluczy szyfrujących – dane umożliwiające bezpośredni dostęp do plików i dysków zaszyfrowanych przed usunięciem aplikacji. Dostęp do zaszyfrowanych plików i dysków można uzyskać bezpośrednio po ponownym zainstalowaniu aplikacji z funkcją szyfrowania.

    Domyślnie pole to jest zaznaczone.

Aby przejść do następnego kroku Kreatora instalacji, kliknij przycisk Dalej. W celu zatrzymania Kreatora instalacji użyj przycisku Anuluj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.