Konfiguracja ustawień aktualizacji

19 grudnia 2022

ID 39516

Podczas konfiguracji ustawień aktualizacji możesz wykonać następujące czynności:

 • Dodać nowe źródła uaktualnień.

  Domyślna lista źródeł uaktualnień zawiera serwery aktualizacji Kaspersky Security Center i Kaspersky. Do listy można dodać inne źródło uaktualnień. Źródłem uaktualnień mogą być serwery HTTP/FTP oraz foldery współdzielone.

  Jeżeli jako aktywne ustawiono kilka źródeł uaktualnień, Kaspersky Endpoint Security będzie podejmował próby nawiązywania połączenia z każdym z nich, począwszy od góry listy; uaktualnienia zostaną pobrane z pierwszego dostępnego źródła.

  Jeśli jako źródło uaktualnień wybrałeś zasób znajdujący się poza siecią LAN, do wykonywania aktualizacji niezbędne jest połączenie internetowe.

 • Wybrać region serwera aktualizacji Kaspersky.

  Jeżeli jako źródła uaktualnień używasz serwerów aktualizacji Kaspersky, możesz wybrać lokalizację serwera aktualizacji Kaspersky, z którego pobierane będą pakiety aktualizacyjne. Serwery aktualizacji Kaspersky znajdują się w kilku krajach. Korzystanie z najbliżej położonych serwerów aktualizacji Kaspersky pozwala zmniejszyć czas potrzebny na pobranie pakietu aktualizacji.

  Domyślnie aplikacja korzysta z informacji o bieżącej lokalizacji pobranych z rejestru systemu operacyjnego.

 • Skonfigurować pobieranie uaktualnień programu Kaspersky Endpoint Security z foldera współdzielonego.

  Aby zaoszczędzić ruch internetowy, możesz skonfigurować pobieranie uaktualnień programu Kaspersky Endpoint Security z folderu współdzielonego podczas aktualizowania aplikacji na komputerach w sieci LAN. W tym celu jeden z komputerów w sieci LAN odbiera aktualny pakiet aktualizacji z serwera Kaspersky Security Center lub serwerów aktualizacji Kaspersky i kopiuje go do folderu współdzielonego. Następnie pozostałe komputery w sieci LAN pobierają pakiet uaktualnień z tego folderu współdzielonego.

 • Wybrać tryb uruchamiania zadania aktualizacji.

  Jeżeli z jakiegoś powodu uruchomienie zadania aktualizacji nie będzie możliwe (na przykład komputer nie będzie włączony o określonym czasie), można skonfigurować automatyczne uruchamianie pominiętego zadania przy najbliższej możliwej okazji.

  Możesz odroczyć rozpoczęcie zadania po uruchomieniu aplikacji, jeżeli wybrałeś tryb uruchamiania Zgodnie z terminarzem, a czas włączenia Kaspersky Endpoint Security pokrywa się z czasem uruchomienia zadania aktualizacji. Zadanie aktualizacji może zostać uruchomione dopiero po minięciu określonego czasu od uruchomienia programu Kaspersky Endpoint Security.

 • Skonfigurować uruchamianie zadania aktualizacji z poziomu konta innego użytkownika.

W tej sekcji:

Dodawanie źródła uaktualnień

Wybieranie regionu serwera aktualizacji

Konfigurowanie aktualizacji z foldera współdzielonego

Wybieranie trybu uruchamiania zadania aktualizacji

Uruchamianie zadania aktualizacji z poziomu konta innego użytkownika

Konfigurowanie aktualizacji modułów aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.