Dodawanie polecenia edycji konta Agenta autoryzacji

19 grudnia 2022

ID 128088

W celu dodania polecenia modyfikacji konta Agenta autoryzacji:

 1. W sekcji Ustawienia okna Właściwości: <Nazwa zadania zarządzania kontem Agenta autoryzacji> otwórz menu kontekstowe przycisku Dodaj i wybierz element Polecenie edycji konta.

  Zostanie otwarte okno Edytuj konto użytkownika.

 2. W polu Konto użytkownika Windows okna Edytuj konto użytkownika określ konto użytkownika systemu Microsoft Windows, w oparciu o które utworzone zostało konto Agenta autoryzacji, które chcesz zmodyfikować. W tym celu ręcznie wpisz nazwę konta lub kliknij przycisk Wybierz.
 3. Jeśli ręcznie wprowadziłeś nazwę konta użytkownika systemu Microsoft Windows, kliknij przycisk Zezwól, aby określić identyfikatora zabezpieczeń (SID) konta użytkownika.

  Jeśli zdecydujesz się nie określać identyfikatora zabezpieczeń (SID) poprzez kliknięcie przycisku Zezwól, zostanie on określony w momencie wykonywania zadania na komputerze.

  Określenie numeru SID konta użytkownika systemu Microsoft Windows podczas dodawania polecenia zmodyfikowania konta Agenta autoryzacji jest odpowiednie dla upewnienia się, że ręcznie wprowadzone konto użytkownika systemu Microsoft Windows jest poprawne. Jeśli wprowadzone konto użytkownika systemu Microsoft Windows nie istnieje lub należy do niezaufanej domeny, zadanie grupowe do zarządzania kontami Agenta autoryzacji zakończy się błędem.

 4. Zaznacz pole Zmień nazwę użytkownika i wprowadź nową nazwę dla konta Agenta autoryzacji, jeśli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security zmienił nazwę użytkownika dla wszystkich kont Agenta autoryzacji, utworzonych w oparciu o konto systemu Microsoft Windows posiadające nazwę określoną w polu Konto użytkownika Windows, na nazwę wpisaną w polu poniżej.
 5. Zaznacz pole Modyfikuj ustawienia uwierzytelniania przy użyciu hasła, aby możliwe było zmodyfikowanie ustawień autoryzacji opartej o hasło.
 6. Zaznacz pole Zezwól na uwierzytelnianie przy użyciu hasła, jeśli chcesz, żeby podczas procesu autoryzacji aplikacja pytała użytkownika o wprowadzenie hasła do konta Agenta autoryzacji w celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanych dysków twardych.
 7. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję Zezwól na uwierzytelnianie przy użyciu hasła:
  1. W polu Hasło wprowadź nowe hasło do konta Agenta autoryzacji.
  2. W polu Potwierdź hasło potwierdź hasło wprowadzone w poprzednim kroku.
 8. Zaznacz pole Edytuj regułę zmiany hasła podczas autoryzacji przy użyciu Agenta Autoryzacji, jeśli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security zmienił wartość ustawienia zmiany hasła dla wszystkich kont Agenta autoryzacji utworzonych w oparciu o konto systemu Microsoft Windows posiadające nazwę określoną w polu Konto użytkownika Windows na wartość określoną poniżej.
 9. Określ wartość ustawienia zmiany hasła po autoryzacji w Agencie autoryzacji.
 10. Zaznacz pole Modyfikuj ustawienia uwierzytelniania przy użyciu certyfikatu, aby możliwe było zmodyfikowanie ustawień autoryzacji opartej o certyfikat elektroniczny tokena lub karty inteligentnej.
 11. Zaznacz pole Zezwól na uwierzytelnianie przy użyciu certyfikatu, jeśli chcesz, żeby podczas procesu autoryzacji aplikacja pytała użytkownika o wprowadzenie hasła do tokena lub karty inteligentnej podłączonej do komputera w celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanych dysków twardych.
 12. Jeśli w poprzednim kroku zaznaczyłeś opcję Zezwól na uwierzytelnianie przy użyciu certyfikatu, kliknij przycisk Przeglądaj i w oknie Wybierz plik certyfikatu wybierz plik certyfikatu elektronicznego tokena lub karty inteligentnej.
 13. Zaznacz pole Edytuj opis polecenia i zmodyfikuj opis polecenia, jeśli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security zmienił opis polecenia dla wszystkich kont Agenta autoryzacji, utworzonych w oparciu o konto systemu Microsoft Windows posiadające nazwę określoną w polu Konto użytkownika Windows.
 14. Zaznacz pole Edytuj regułę dostępu do autoryzacji przy użyciu Agenta Autoryzacji, jeśli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security zmienił regułę dostępu użytkownika do okna autoryzacji w Agencie autoryzacji na wartość określoną poniżej dla wszystkich konta Agenta autoryzacji, utworzonych w oparciu o konto systemu Microsoft Windows posiadające nazwę określoną w polu Konto użytkownika Windows.
 15. Określ regułę dostępu do okna autoryzacji w Agencie autoryzacji.
 16. W oknie Edytuj konto użytkownika kliknij OK.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.