Uruchamianie, zatrzymywanie, wstrzymywanie i wznawianie zadania

19 grudnia 2022

ID 123304

Jeśli aplikacja Kaspersky Endpoint Security jest uruchomiona na komputerze klienckim, możesz uruchomić, zatrzymać, wstrzymać i wznowić zadania na tym komputerze poprzez Kaspersky Security Center. Jeśli działanie Kaspersky Endpoint Security jest wstrzymane nie można uruchomić, wyłączyć, wstrzymać lub wznowić zadania z poziomu Kaspersky Security Center.

W celu uruchomienia, wyłączenia, wstrzymania i wznowienia zadania lokalnego:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Urządzenia.
 4. Wybierz komputer, na którym chcesz uruchomić, zatrzymać, wstrzymać lub wznowić zadanie lokalne.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy komputer kliencki, aby wyświetlić jego menu kontekstowe, z którego wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości komputera klienckiego.

 6. Wybierz sekcję Zadania.

  W prawej części okna pojawi się lista zadań lokalnych.

 7. Wybierz zadanie lokalne, które chcesz uruchomić, zatrzymać, wstrzymać lub wznowić.
 8. Wykonaj wymagane działanie na zadaniu przy użyciu jednej z następujących metod:
  • Kliknij lokalne zadanie prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć jego menu kontekstowe, z którego wybierz Uruchom / Zatrzymaj / Wstrzymaj / Wznów.
  • Aby uruchomić lub zatrzymać zadanie lokalne, kliknij przycisk  /  znajdujący się po prawej stronie listy zadań lokalnych.
  • Wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Właściwości pod listą zadań lokalnych bądź wybierz Właściwości z menu kontekstowego zadania.

    Zostanie otwarte okno Właściwości: <nazwa zadania>.

   2. Na zakładce Ogólne kliknij przycisk Uruchom / Zatrzymaj / Wstrzymaj / Wznów.

W celu uruchomienia, zatrzymania, wstrzymania lub wznowienia zadania grupowego:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą odpowiedniej grupy administracyjnej, dla której chcesz uruchomić, zatrzymać, wstrzymać lub wznowić zadanie grupowe.
 3. Wybierz zakładkę Zadania w obszarze roboczym.

  W prawej części okna zostaną wyświetlone zadania grupowe.

 4. Wybierz zadanie grupowe, które chcesz uruchomić, zatrzymać, wstrzymać lub wznowić.
 5. Wykonaj wymagane działanie na zadaniu przy użyciu jednej z następujących metod:
  • Z menu kontekstowego zadania grupowego wybierz Uruchom / Zatrzymaj / Wstrzymaj / Wznów.
  • Kliknij przycisk  /  po prawej stronie okna, aby uruchomić lub zatrzymać zadanie grupowe.
  • Wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij odnośnik Ustawienia zadania w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej lub wybierz Właściwości z menu kontekstowego zadania.

    Zostanie otwarte okno Właściwości: <nazwa zadania>.

   2. Na zakładce Ogólne kliknij przycisk Uruchom / Zatrzymaj / Wstrzymaj / Wznów.

W celu uruchomienia, wyłączenia, wstrzymania lub wznowienia zadania dla wybranych komputerów:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zadania drzewa Konsoli administracyjnej wybierz zadanie dla wybranych komputerów, które chcesz uruchomić, zatrzymać, wstrzymać lub wznowić.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Z menu kontekstowego zadania wybierz Uruchom / Zatrzymaj / Wstrzymaj / Wznów.
  • W prawej części okna kliknij przycisk / , aby uruchomić lub zatrzymać zadanie dla określonych komputerów.
  • Wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij odnośnik Ustawienia zadania w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej lub wybierz Właściwości z menu kontekstowego zadania.

    Zostanie otwarte okno Właściwości: <nazwa zadania>.

   2. Na zakładce Ogólne kliknij przycisk Uruchom / Zatrzymaj / Wstrzymaj / Wznów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.