Testowanie reguł dostępu do zasobów sieciowych

19 grudnia 2022

ID 123290

Aby sprawdzić działanie reguł Kontroli sieci, możesz je przetestować. Do tego celu moduł Kontrola sieci zawiera funkcję Diagnostyka reguł.

W celu przetestowania reguły dostępu do zasobu sieciowego:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola sieci.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola sieci.

 3. W prawej części okna kliknij przycisk Diagnostyka.

  Zostanie otwarte okno Diagnostyka reguł.

 4. Wypełnij pola w sekcji Warunki:
  1. Jeśli chcesz przetestować reguły wykorzystywane przez Kaspersky Endpoint Security do kontrolowania dostępu do określonego zasobu sieciowego, zaznacz pole Określ adres. W polu poniżej wprowadź adres zasobu sieciowego.
  2. Jeśli chcesz przetestować reguły wykorzystywane przez Kaspersky Endpoint Security do kontrolowania dostępu do zasobów sieciowych dla określonych użytkowników i / lub grup użytkowników, określ listę użytkowników i / lub grup użytkowników.
  3. Jeśli chcesz przetestować reguły wykorzystywane przez Kaspersky Endpoint Security do kontrolowania dostępu do zasobów sieciowych o określonych kategoriach zawartości i / lub kategoriach typu danych, z listy rozwijalnej Filtruj zawartość wybierz żądaną opcję (Według kategorii zawartości, Według typu danych lub Według kategorii zawartości i typu danych).
  4. Jeśli chcesz przetestować reguły biorąc pod uwagę godzinę i dzień tygodnia, w którym podejmowana jest próba uzyskania dostępu do zasobów sieciowych określonych w warunkach diagnostyki, zaznacz pole Uwzględnij czas próby dostępu. Następnie określ dzień tygodnia i czas.
 5. Kliknij przycisk Sprawdź.

Po zakończeniu testu wyświetlana jest wiadomość o akcji podjętej przez Kaspersky Endpoint Security, zgodnej z pierwszą regułą wyzwoloną przy próbie dostępu do określonego zasobu sieciowego (akceptuj, zablokuj lub ostrzegaj). Pierwsza wyzwolona reguła to ta zajmująca wyższą pozycję na liście reguł Kontroli sieci niż reszta reguł spełniających warunki diagnostyki. Wiadomość jest wyświetlana po prawej stronie przycisku Sprawdź. Następująca tabela wyświetla pozostałe wyzwolone reguły, określając akcję wykonaną przez Kaspersky Endpoint Security. Reguły uszeregowane są malejąco według priorytetu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.