Wybieranie trybu uruchamiania zadania aktualizacji

19 grudnia 2022

ID 128098

W celu wybrania trybu uruchamiania zadania aktualizacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Zadania zaplanowane wybierz Aktualizacja.

  W prawej części okna wyświetlane są ustawienia aktualizacji aplikacji.

 3. Kliknij przycisk Tryb uruchamiania.

  Zostanie otwarte okno Aktualizacja na zakładce Tryb uruchamiania.

 4. W sekcji Tryb uruchamiania wybierz jedną z następujących opcji uruchamiania zadania aktualizacji:
  • Jeżeli Kaspersky Endpoint Security ma uruchamiać zadanie aktualizacji w zależności od tego, czy w źródle uaktualnień dostępny jest pakiet uaktualnień, wybierz Automatycznie. Częstotliwość sprawdzania źródła uaktualnień przez Kaspersky Endpoint Security w poszukiwaniu pakietów uaktualnień wzrasta podczas epidemii wirusów.
  • Jeżeli chcesz uruchomić aktualizację ręcznie, wybierz Ręcznie.
  • Jeśli chcesz skonfigurować terminarz uruchamiania zadania aktualizacji, wybierz Zgodnie z terminarzem.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli wybrałeś opcję Automatycznie lub Ręcznie, przejdź do kroku 6 niniejszej instrukcji.
  • Jeżeli wybrałeś opcję Zgodnie z terminarzem, określ ustawienia terminarza uruchamiania zadania aktualizacji. W tym celu:
   1. Z listy rozwijalnej Częstotliwość wybierz czas uruchamiania aktualizacji. Wybierz jedną z następujących opcji: Minuty, Godziny, Dni, Co tydzień, O określonym czasie, Co miesiąc lub Po uruchomieniu aplikacji.
   2. W zależności od opcji wybranej na liście Częstotliwość określ wartości dla ustawień, które definiują czas uruchamiania zadania aktualizacji.
   3. W polu Odrocz uruchomienie zadania na określ czas, na jaki odroczone zostanie uruchomienie zadania aktualizacji po uruchomieniu Kaspersky Endpoint Security.

    Jeżeli z listy rozwijalnej Częstotliwość wybrano opcję Po uruchomieniu aplikacji, pole Odrocz uruchomienie zadania na nie będzie dostępne.

   4. Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security uruchamiał pominięte zadania aktualizacji, zaznacz pole Uruchom pominięte zadania.

    Jeżeli z listy rozwijalnej Częstotliwość wybrano opcję Godziny, Minuty lub Po uruchomieniu aplikacji, pole Uruchom pominięte zadania nie będzie dostępne.

 6. Kliknij OK.
 7. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

   

Zobacz również:

Uruchamianie i zatrzymywanie zadania aktualizacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.