Włączanie i wyłączanie modułu Blokowanie ataków sieciowych

19 grudnia 2022

ID 128211

Domyślnie moduł Blokowanie ataków sieciowych jest włączony i działa w trybie optymalnym. W razie konieczności możesz wyłączyć Blokowanie ataków sieciowych.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Blokowanie ataków sieciowych w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Ochrona.

  Zostanie otwarta sekcja Ochrona.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz Blokowanie ataków sieciowych, aby otworzyć menu kontekstowe z akcjami modułu.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Blokowanie ataków sieciowych, wybierz z menu opcję Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Blokowanie ataków sieciowych, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć moduł Blokowanie ataków sieciowych, wybierz z menu opcję Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Blokowanie ataków sieciowych, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Blokowanie ataków sieciowych z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ochrona antywirusowa wybierz podsekcję Blokowanie ataków sieciowych.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Blokowanie ataków sieciowych.

 3. Wykonaj następujące czynności:
  • Aby włączyć Blokowanie ataków sieciowych, zaznacz pole Włącz moduł Blokowanie ataków sieciowych.
  • Aby wyłączyć Blokowanie ataków sieciowych, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Blokowanie ataków sieciowych.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.