Przeglądanie wiadomości użytkowników w miejscu przechowywania zdarzeń programu Kaspersky Security Center

19 grudnia 2022

ID 128163

Komponenty Kontrola uruchamiania aplikacji, Kontrola urządzeń i Kontrola sieci umożliwiają użytkownikom sieci LAN, którzy mają zainstalowany program Kaspersky Endpoint Security, wysyłanie wiadomości do administratora.

Użytkownik może wysyłać wiadomości do administratora na dwa sposoby:

 • Jako zdarzenie w miejscu przechowywania zdarzeń programu Kaspersky Security Center.

  Żądanie użytkownika jest wysyłane do miejsca przechowywania zdarzeń programu Kaspersky Security Center, jeżeli aplikacja Kaspersky Endpoint Security zainstalowana na komputerze użytkownika działa zgodnie z aktywnym profilem.

 • Jako wiadomość e-mail.

  Żądanie użytkownika jest wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli aplikacja Kaspersky Endpoint Security, zainstalowana na komputerze użytkownika, nie działa pod kontrolą profilu lub działa pod kontrolą profilu użytkownika mobilnego.

W celu przejrzenia wiadomości użytkownika w miejscu przechowywania zdarzeń programu Kaspersky Security Center:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W węźle Serwer administracyjny drzewa Konsoli administracyjnej wybierz zakładkę Zdarzenia.

  Obszar roboczy Kaspersky Security Center wyświetla wszystkie zdarzenia występujące podczas działania Kaspersky Endpoint Security, w tym wiadomości wysyłane do administratora, które są odbierane przez użytkowników sieci LAN.

 3. Aby skonfigurować filtrowanie zdarzeń, na liście rozwijalnej Wybory zdarzeń wybierz Zgłoszenia użytkownika.
 4. Wybierz wiadomość, która ma zostać wysłana do administratora.
 5. Otwórz okno Ustawienia zdarzeń w jeden z następujących sposobów:
  • Kliknij zdarzenie prawym klawiszem myszy. Z otwartego menu kontekstowego wybierz Właściwości.
  • W prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej kliknij Otwórz okno właściwości zdarzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.