Zarządzanie regułami sieciowymi dla aplikacji

19 grudnia 2022

ID 128236

Domyślnie Kaspersky Endpoint Security grupuje wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze według nazwy producenta oprogramowania, którego aktywność sieciową lub plikową monitoruje. Grupy aplikacji są dzielone na grupy zaufania. Wszystkie aplikacje i grupy aplikacji dziedziczą właściwości od grupy nadrzędnej: reguły kontroli aplikacji, reguły sieciowe dla aplikacji i ich priorytet wykonania.

Domyślnie moduł Zapora sieciowa, tak jak moduł Kontrola uprawnień aplikacji, stosuje reguły sieciowe dla grupy aplikacji podczas filtrowania aktywności sieciowej wszystkich aplikacji w grupie. Reguły sieciowe dla grup aplikacji definiują dla aplikacji w obrębie grupy uprawnienia dostępu do różnych połączeń sieciowych.

Domyślnie Zapora sieciowa tworzy zestaw reguł sieciowych dla każdej grupy aplikacji wykrytej na komputerze przez Kaspersky Endpoint Security. Możesz zmienić akcję Zapory sieciowej stosowaną do domyślnie utworzonych reguł sieciowych dla grupy aplikacji. Nie można modyfikować, usuwać, wyłączać oraz zmieniać priorytetu domyślnie utworzonych reguł sieciowych dla grupy aplikacji.

Możesz także utworzyć regułę sieciową dla pojedynczej aplikacji. Taka reguła będzie miała wyższy priorytet niż reguła sieciowa grupy, do której należy aplikacja.

Podczas zarządzania regułami sieciowymi dla aplikacji możesz wykonać następujące czynności:

 • Utworzyć nową regułę sieciową.

  Możesz utworzyć nową regułę sieciową, według której Zapora sieciowa musi kontrolować aktywność sieciową jednej lub kilku aplikacji należących do wybranej grupy aplikacji.

 • Włączyć lub wyłączyć regułę sieciową.

  Wszystkie reguły sieciowe są dodawane do listy reguł sieciowych dla aplikacji ze stanem Włączona. Jeżeli reguła sieciowa jest włączona, Zapora sieciowa stosuje tę regułę.

  Możesz wyłączyć regułę sieciową, która została utworzona ręcznie. Jeżeli reguła sieciowa jest wyłączona, Zapora sieciowa tymczasowo nie stosuje tej reguły.

 • Zmienić ustawienia reguły sieciowej.

  Po utworzeniu nowej reguły sieciowej można zawsze zmodyfikować jej ustawienia.

 • Zmienić akcję Zapory sieciowej dla reguły sieciowej.

  Na liście reguł sieciowych możesz zmienić akcję Zapory sieciowej, która jest stosowana do reguły sieciowej po wykryciu aktywności sieciowej tej aplikacji lub grupy aplikacji.

 • Zmienić priorytet reguły sieciowej.

  Możesz zwiększyć lub zmniejszyć priorytet niestandardowej reguły sieciowej.

 • Usunąć regułę sieciową.

  Możesz usunąć niestandardową regułę sieciową, aby Zapora sieciowa nie stosowała jej do wybranej aplikacji lub grupy aplikacji po wykryciu aktywności sieciowej, a także aby reguła ta nie była wyświetlana na liście reguł sieciowych dla aplikacji.

   

W tej sekcji:

Tworzenie i modyfikowanie reguły sieciowej dla aplikacji

Włączanie i wyłączanie reguły sieciowej dla aplikacji

Zmienianie akcji Zapory sieciowej dla reguły sieciowej dla aplikacji

Zmienianie priorytetu reguły sieciowej dla aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.