Wybieranie ustawień wyświetlanych w profilu Kaspersky Security Center

19 grudnia 2022

ID 128343

W celu wybrania ustawień wyświetlanych w profilu Kaspersky Security Center:

  1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
  2. Z menu kontekstowego węzła Serwer administracyjny – <Nazwa komputera> wybierz Widok → Ustawienia interfejsu.

    Zostanie otwarte okno Ustawienia interfejsu.

  3. W oknie Ustawienia interfejsu zaznacz pola obok ustawień, które mają być wyświetlane w ustawieniach tworzenia profilu Kaspersky Security Center oraz we właściwościach profilu:
    • Zaznacz pole Wyświetlaj składniki kontroli węzła końcowego, aby włączyć wyświetlanie ustawień składnika kontroli w oknie Kreatora tworzenia nowego profilu programu Kaspersky Security Center oraz we właściwościach profilu.
    • Zaznacz pole Pokaż ochronę danych i szyfrowania, aby włączyć wyświetlanie ustawień szyfrowania danych w Kreatorze tworzenia nowego profilu programu Kaspersky Security Center oraz we właściwościach profilu.
  4. Kliknij OK.

Zobacz również:

Wysyłanie wiadomości użytkownika na serwer Kaspersky Security Center

Włączanie wyświetlania ustawień szyfrowania w profilu Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.