Uruchamianie zadania skanowania z poziomu konta innego użytkownika

19 grudnia 2022

ID 123506

Domyślnie zadanie skanowania jest uruchamiane z poziomu konta, na które użytkownik zalogował się w systemie operacyjnym. Jednak może zaistnieć potrzeba uruchomienia zadania z poziomu konta innego użytkownika. Możesz wskazać użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia, w ustawieniach zadania skanowania i uruchamiać skanowanie z poziomu konta tego użytkownika.

W celu skonfigurowania uruchamiania zadania skanowania z poziomu konta innego użytkownika:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Zadania zaplanowane wybierz podsekcję z nazwą żądanego zadania (Pełne skanowanie, Skanowanie obszarów krytycznych lub Skanowanie obiektów).

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia wybranego zadania skanowania.

 3. Kliknij przycisk Tryb uruchamiania.

  Zostanie otwarte okno z właściwościami wybranego zadania na zakładce Tryb uruchamiania.

 4. Na zakładce Tryb uruchamiania, w sekcji Użytkownik zaznacz pole Uruchom zadanie jako.
 5. W polu Nazwa wprowadź nazwę konta użytkownika, którego uprawnienia są niezbędne do uruchomienia zadania skanowania.
 6. W polu Hasło wprowadź hasło użytkownika, którego uprawnienia są niezbędne do uruchomienia zadania skanowania.
 7. Kliknij OK.
 8. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.