Włączanie i wyłączanie skanowania plików w Kwarantannie po aktualizacji

19 grudnia 2022

ID 128127

Jeżeli podczas skanowania pliku Kaspersky Endpoint Security wykryje oznaki infekcji, ale nie będzie mógł określić, jaki szkodliwy program jest jej źródłem, wówczas przeniesie ten plik do Kwarantanny. Po aktualizacji baz danych i modułów, Kaspersky Endpoint Security będzie mógł jednoznacznie rozpoznać i zneutralizować zagrożenie. Możesz włączyć automatyczne skanowanie plików w Kwarantannie po każdej aktualizacji baz danych i modułów aplikacji.

Zalecamy regularne skanowanie plików w Kwarantannie. Skanowanie może zmienić stan plików. Niektóre pliki mogą zostać wyleczone i przywrócone do ich pierwotnej lokalizacji, co umożliwi dalszą pracę z nimi.

W celu włączenia skanowania plików poddanych kwarantannie po aktualizacji:

  1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
  2. W lewej części okna, w sekcji Ustawienia zaawansowane wybierz Raporty i pliki danych.

    W prawej części okna wyświetlone są ustawienia zarządzania raportami i miejscami przechowywania.

  3. W sekcji Ustawienia Kwarantanny oraz Kopii zapasowej należy wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby włączyć skanowanie plików poddanych kwarantannie po każdej aktualizacji Kaspersky Endpoint Security, zaznacz pole Przeskanuj Kwarantannę po aktualizacji.
    • Aby wyłączyć skanowanie plików poddanych kwarantannie po każdej aktualizacji Kaspersky Endpoint Security, usuń zaznaczenie z pola Przeskanuj Kwarantannę po aktualizacji.
  4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.