Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji

19 grudnia 2022

ID 133651

Do zarządzania kontami Agenta autoryzacji dostępne są następujące narzędzia Kaspersky Security Center:

 • Zadanie grupowe dotyczące zarządzania kontami Agenta autoryzacji. Zadanie to umożliwia zarządzanie kontami Agenta autoryzacji dla grupy komputerów klienckich.
 • Zadanie lokalne Szyfrowanie (zarządzanie kontem). Zadanie to umożliwia zarządzanie kontami Agenta autoryzacji dla pojedynczych komputerów klienckich.

W celu skonfigurowania ustawień zadania zarządzania kontem Agenta autoryzacji:

 1. Utwórz zadanie zarządzanie kontem Agenta autoryzacji (Tworzenie zadania lokalnego, Tworzenie zadania grupowego).
 2. Otwórz sekcję Ustawienia w oknie Właściwości: <Nazwa zadania zarządzania kontem Agenta autoryzacji>.
 3. Dodaj polecenia utworzenia kont Agenta autoryzacji.
 4. Dodaj polecenia modyfikacji kont Agenta autoryzacji.
 5. Dodaj polecenia usunięcia kont użytkowników Agenta autoryzacji.
 6. Jeśli jest to konieczne, zmodyfikuj dodane polecenia do zarządzania kontami Agenta autoryzacji. W tym celu wybierz polecenie w tabeli Polecenia do zarządzania kontami Agenta autoryzacji i kliknij przycisk Modyfikuj.
 7. Jeśli jest to konieczne, usuń dodane polecenia do zarządzania kontami Agenta autoryzacji. W tym celu, w tabeli Polecenia do zarządzania kontami Agenta autoryzacji: wybierz jedno lub kilka poleceń i kliknij przycisk Usuń.

  W przypadku, gdy chcesz wybrać kilka elementów, zaznacz je, trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, w oknie właściwości zadania kliknij OK.
 9. Uruchom zadanie.

Wykonane zostaną polecenia do zarządzania kontami Agenta autoryzacji dodane do zadania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.