Instalowanie aplikacji z poziomu wiersza poleceń

19 grudnia 2022

ID 123468

Kaspersky Endpoint Security może zostać zainstalowany z poziomu wiersza poleceń w jednym z następujących trybów:

 • W trybie interaktywnym, korzystając z Kreatora instalacji aplikacji.
 • W trybie cichym. W tym trybie nie jest wymagany udział w procesie instalacji. Aby zainstalować aplikację w trybie cichym, użyj przełączników /s i /qn.

W celu zainstalowania aplikacji lub zaktualizowania wersji aplikacji:

 1. Uruchom wiersz poleceń (cmd.exe) jako administrator.
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security.
 3. Uruchom następujące polecenie:

  setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 [/pKSN=1|0] [/pALLOWREBOOT=1|0] [/pADDLOCAL=<komponent>] [/pSKIPPRODUCTCHECK=1|0] [/pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1|0] [/pKLLOGIN=<nazwa użytkownika> /pKLPASSWD=<hasło> /pKLPASSWDAREA=<zakres działania hasła>] [/pENABLETRACES=1|0 /pTRACESLEVEL=<poziom śledzenia>] /s

  LUB

  msiexec /i <nazwa pakietu dystrybucyjnego> EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 [KSN=1|0] [ALLOWREBOOT=1|0] [ADDLOCAL=<komponent>] [SKIPPRODUCTCHECK=1|0] [SKIPPRODUCTUNINSTALL=1|0] [KLLOGIN=<nazwa użytkownika> KLPASSWD=<hasło> KLPASSWDAREA=<zakres działania hasła>] [ENABLETRACES=1|0 TRACESLEVEL=<poziom śledzenia>] /qn

  EULA

  Akceptacja lub odrzucenie warunków Umowy licencyjnej. Dostępne wartości:

  • 1 – akceptacja lub odrzucenie warunków Umowy licencyjnej.
  • 0 – odrzucenie warunków Umowy licencyjnej.

   Umowa licencyjna jest zawarta w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Endpoint Security. Akceptacja warunków Umowy licencyjnej jest niezbędna do zainstalowania aplikacji lub jej aktualizacji.

  PRIVACYPOLICY

  Akceptacja lub odrzucenie Polityki prywatności. Dostępne wartości:

  • 1 – akceptacja Polityki prywatności.
  • 0 – odrzucenie Polityki prywatności.

   Treść Polityki prywatności znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Endpoint Security. Aby zainstalować aplikację lub zaktualizować wersję aplikacji, musisz zaakceptować Politykę prywatności.

  KSN

  Akceptacja lub odmowa uczestnictwa w Kaspersky Security Network. Jeśli nie ustawiono wartości dla tego parametru, Kaspersky Endpoint Security wyświetli monit o potwierdzenie zgody lub odmowę uczestniczenia w KSN przy pierwszym uruchomieniu Kaspersky Endpoint Security. Dostępne wartości:

  • 1 – zgoda na uczestniczenie w KSN.
  • 0 – odmowa uczestniczenia w KSN (wartość domyślna).

   Pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security jest zoptymalizowany do użycia z Kaspersky Security Network. Jeśli zdecydowałeś się nie uczestniczyć w Kaspersky Security Network, powinieneś zaktualizować Kaspersky Endpoint Security od razu po zakończeniu instalacji.

  ALLOWREBOOT

  Automatyczne ponowne uruchamianie komputera, jeśli jest wymagane po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu aplikacji. Dostępne wartości:

  • 1 – automatyczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest wymagane.
  • 0 – automatyczne ponowne uruchomienie komputera jest zablokowane (wartość domyślna).

   Ponowne uruchomienie nie jest wymagane podczas instalowania Kaspersky Endpoint Security. Ponowne uruchomienie jest wymagane tylko wtedy, gdy przed instalacją musisz usunąć niekompatybilne aplikacje. Ponowne uruchomienie może być też wymagane podczas aktualizowania wersji aplikacji.

  ADDLOCAL

  Wybierz dodatkowe komponenty do zainstalowania. Domyślnie, wszystkie składniki aplikacji zostają wybrane do zainstalowania, za wyjątkiem następujących składników: Ochrona przed atakami BadUSB, Szyfrowanie plików, Szyfrowanie całego dysku, Zarządzanie Bitlocker i KATA Endpoint Sensor. Dostępne wartości:

  • MSBitLockerFeature. Komponent BitLocker Manager jest zainstalowany.
  • AntiAPTFeature. Komponent KATA Endpoint Sensor jest zainstalowany.

  SKIPPRODUCTCHECK

  Sprawdzanie niekompatybilnego oprogramowania. Lista niekompatybilnego oprogramowania jest dostępna w pliku incompatible.txt, który znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym. Dostępne wartości:

  • 1 – wyszukiwanie niekompatybilnego oprogramowania jest włączone (wartość domyślna).
  • 0 – wyszukiwanie niekompatybilnego oprogramowania jest wyłączone.

  SKIPPRODUCTUNINSTALL

  Automatyczne usuwanie wykrytych niekompatybilnych programów. Dostępne wartości:

  • 1 – Kaspersky Endpoint Security próbuje usunąć niekompatybilne oprogramowanie (wartość domyślna).
  • 0 – automatyczne usuwanie niekompatybilnego oprogramowania jest zablokowane.

  KLLOGIN

  Ustaw nazwę użytkownika, aby uzyskać dostęp do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security (komponent Ochrona hasłem). Nazwa użytkownika jest ustawiana wraz z parametrami KLPASSWD i KLPASSWDAREA. Domyślna nazwa użytkownika to KLAdmin.

  KLPASSWD

  Określ hasło dostępu do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security (hasło jest określane wraz z parametrami KLLOGIN i KLPASSWDAREA).

  Jeśli określiłeś hasło, ale nie określiłeś nazwy użytkownika z parametrem KLLOGIN, domyślnie używana będzie nazwa użytkownika KLAdmin.

  KLPASSWDAREA

  Zakres działania hasła dostępu do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security. Jeśli użytkownik spróbuje wykonać działanie, które znajduje się w tym obszarze, Kaspersky Endpoint Security wyświetli monit o podanie danych uwierzytelniających konta użytkownika (parametry KLLOGIN i KLPASSWD). Użyj znaku „;”, aby określić kilka wartości. Dostępne wartości:

  • SET – modyfikowanie ustawień aplikacji.
  • EXIT – zakończenie działania aplikacji.
  • DISPROTECT – wyłączanie komponentów ochrony i zatrzymywanie zadań skanowania.
  • DISPOLICY – wyłączanie profilu Kaspersky Security Center.
  • UNINST – usunięcie aplikacji z komputera.
  • DISCTRL – wyłączenie składników kontroli.
  • REMOVELIC – usuwanie klucza.
  • REPORTS – wyświetlanie raportów.

  ENABLETRACES

  Włączanie lub wyłączanie śledzenia aplikacji. Po uruchomieniu, program Kaspersky Endpoint Security zapisuje pliki śledzenia w folderze %ProgramData%/Kaspersky Lab. Dostępne wartości:

  • 1 – śledzenie jest włączone.
  • 0 – śledzenie jest wyłączone (wartość domyślna).

  TRACESLEVEL

  Poziom szczegółowości śledzenia. Dostępne wartości:

  • 100 (krytyczny). Tylko wiadomości o błędach krytycznych.
  • 200 (wysoki). Wiadomości o wszystkich błędach, w tym błędach krytycznych.
  • 300 (diagnostyczny). Wiadomości o wszystkich błędach oraz wybór wiadomości zawierających ostrzeżenia.
  • 400 (ważny). Wszystkie ostrzeżenia i wiadomości o błędach zwykłych i krytycznych oraz wybrane wiadomości zawierające dodatkowe informacje.
  • 500 (normalny). Wszystkie ostrzeżenia i wiadomości o błędach zwykłych i krytycznych oraz wiadomości ze szczegółowymi informacjami o działaniu aplikacji w trybie normalnym (wartość domyślna).
  • 600 (niski). Wszystkie możliwe wiadomości.

  Przykład:

  setup.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pALLOWREBOOT=1 /s

  msiexec /i kes_win.msi EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 KSN=1 KLLOGIN=Admin KLPASSWD=Password KLPASSWDAREA=EXIT;DISPOLICY;UNINST /qn

  setup.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pENABLETRACES=1 /pTRACESLEVEL=600 /s

Po zainstalowaniu aplikacji, Kaspersky Endpoint Security aktywuje licencję testową, chyba że wskazałeś kod aktywacyjny w pliku setup.ini. Licencja testowa ma zazwyczaj krótki okres ważności. Po wygaśnięciu licencji testowej wszystkie funkcje programu Kaspersky Endpoint Security stają się niedostępne. Aby kontynuować korzystanie z aplikacji, musisz aktywować licencję komercyjną.

Podczas instalacji aplikacji lub uaktualniania jej wersji w trybie cichym używane są następujące pliki:

 • Setup.ini – ogólne ustawienia instalacyjne aplikacji;
 • install.cfg – lokalne ustawienia Kaspersky Endpoint Security;
 • setup.reg – klucze rejestru.

  Klucze rejestru z pliku setup.reg zostają zapisane do rejestru tylko wtedy, gdy w pliku setup.ini, dla parametru SetupReg ustawiono wartość setup.reg. Plik setup.reg jest generowany przez ekspertów z Kaspersky. Nie jest zalecane modyfikowanie zawartości tego pliku.

Aby zastosować ustawienia z plików setup.ini, install.cfg i setup.reg, umieść te pliki w folderze zawierającym pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.