Informacje o wydajności programu Kaspersky Endpoint Security i jego kompatybilności z innymi aplikacjami

19 grudnia 2022

ID 128144

Wydajność programu Kaspersky Endpoint Security

Wydajność Kaspersky Endpoint Security wiąże się z liczbą typów wykrywanych szkodliwych obiektów, zużyciem energii i wykorzystaniem zasobów komputera.

Wybieranie typów wykrywanych obiektów

Kaspersky Endpoint Security umożliwia dostosowanie ochrony komputera i wybranie typów obiektów wykrywanych przez aplikację podczas działania. Kaspersky Endpoint Security zawsze skanuje system operacyjny w poszukiwaniu wirusów, robaków i trojanów. Nie możesz wyłączyć skanowania tych typów obiektów. Takie szkodliwe oprogramowanie może wyrządzić znaczne szkody w komputerze. Aby zwiększyć ochronę komputera, możesz poszerzyć zakres wykrywanych typów obiektów, włączając monitorowanie legalnych aplikacji, które cyberprzestępca może przejąć w celu wyrządzenia szkód lub kradzieży danych.

Korzystanie z trybu oszczędzania energii

Zużycie energii przez aplikację jest kluczowe dla komputerów przenośnych. Zaplanowane zadania z Kaspersky Endpoint Security zazwyczaj wykorzystują dużą ilość zasobów. Aby oszczędzać energię w trakcie pracy na baterii, możesz użyć trybu oszczędzania energii.

W trybie oszczędzania energii automatycznie odraczane są następujące zadania:

Niezależnie od tego, czy tryb oszczędzania energii jest włączony, Kaspersky Endpoint Security wstrzymuje zadania szyfrowania po przejściu komputera przenośnego do trybu pracy na bateriach. Aplikacja wznawia zadania szyfrowania po przejściu komputera przenośnego z trybu pracy na bateriach do trybu głównego.

Udostępnianie zasobów komputera innym aplikacjom

Wykorzystanie zasobów komputera przez Kaspersky Endpoint Security może wpłynąć na działanie innych aplikacji. Aby rozwiązać problem równoczesnego wykonywania działań w trakcie dużego obciążenia procesora i podsystemów dysku, Kaspersky Endpoint Security może wstrzymać zaplanowane zadania i udostępnić zasoby innym aplikacjom.

Jednak istnieją takie aplikacje, które uruchamiają się natychmiast po zwolnieniu się zasobów procesora i działają w tle. Aby zapobiec uruchamianiu skanowania w zależności od działania innych aplikacji, lepiej nie udostępniać zasobów systemu operacyjnego takim aplikacjom.

W razie konieczności możesz uruchomić zadania ręcznie.

Używanie zaawansowanej technologii leczenia

Obecnie szkodliwe oprogramowanie może wnikać do najniższych poziomów systemu operacyjnego, co praktycznie uniemożliwia jego usunięcie. Po wykryciu szkodliwej aktywności w systemie operacyjnym, Kaspersky Endpoint Security wykonuje zaawansowaną procedurę leczenia, która korzysta ze specjalnej technologii zaawansowanego leczenia. Technologia zaawansowanego leczenia służy do usuwania z systemu operacyjnego szkodliwych programów, które już uruchomiły swoje procesy w pamięci RAM i nie pozwalają aplikacji Kaspersky Endpoint Security na usunięcie ich przy pomocy innych metod. W rezultacie zagrożenie zostanie zneutralizowane. W trakcie działania Zaawansowanego leczenia zaleca się nie uruchamiać nowych procesów ani nie modyfikować rejestru systemu operacyjnego. Technologia zaawansowanego leczenia wykorzystuje dużą ilość zasobów systemu operacyjnego, co może spowolnić inne aplikacje.

Po zakończeniu procesu Zaawansowanego leczenia na komputerze działającym pod kontrolą Microsoft Windows dla stacji roboczych, Kaspersky Endpoint Security poprosi użytkownika o pozwolenie na ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu systemu Kaspersky Endpoint Security wykryje pliki szkodliwego oprogramowania i rozpocznie "lekkie" pełne skanowanie komputera.

Ponowne uruchomienie nie jest możliwe na komputerze działającym pod kontrolą Microsoft Windows dla serwerów plików z powodu specyfiki Kaspersky Endpoint Security dla serwerów plików. Nieplanowane ponowne uruchomienie serwera plików może doprowadzić do tymczasowej niedostępności danych serwera plików lub utraty niezapisanych danych. Zaleca się uruchamiać serwer plików trzymając się ściśle ustalonego terminarza. Z tego powodu technologia zaawansowanego leczenia jest domyślnie wyłączona dla serwerów plików.

Jeśli aktywna infekcja zostanie wykryta na serwerze plików, zdarzenie zostanie przesłane do Kaspersky Security Center wraz z informacją, że konieczne jest Zaawansowane leczenie. Aby wyleczyć aktywną infekcję na serwerze plików, włącz technologię Zaawansowanego leczenia dla serwerów plików i uruchom grupowe zadanie Skanowania antywirusowego w momencie wygodnym dla użytkowników serwera plików.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.