Wstrzymywanie i wznawianie kontroli i ochrony komputera

19 grudnia 2022

ID 128006

Pojęcie wstrzymywania kontroli i ochrony komputera oznacza wyłączenie na pewien czas wszystkich składników kontroli i ochrony programu Kaspersky Endpoint Security.

Stan aplikacji jest wyświetlany przy pomocy ikony aplikacji w obszarze powiadomień paska zadań.

 • Ikona Wystąpił błąd oznacza, że kontrola i ochrona komputera zostały wstrzymane.
 • Ikona Ochrona jest włączona oznacza, że kontrola i ochrona komputera zostały wyłączone.

Wstrzymywanie lub wznawianie kontroli i ochrony komputera nie ma wpływu na zadania skanowania i aktualizacji.

Jeżeli podczas wstrzymywania lub wznawiania kontroli i ochrony komputera nawiązane są jakiekolwiek połączenia sieciowe, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie o zerwaniu tych połączeń.

W celu wstrzymania kontroli i ochrony komputera:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji znajdującą się w obszarze powiadomień paska zadań.
 2. Z otwartego menu kontekstowego wybierz Wstrzymaj ochronę i kontrolę.

  Zostanie otwarte okno Wstrzymaj ochronę.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wstrzymaj na określony czas – kontrola i ochrona komputera zostaną wznowione po upłynięciu czasu wybranego z listy rozwijalnej dostępnej poniżej.
  • Wstrzymaj do restartu – kontrola i ochrona komputera zostaną wznowione po ponownym uruchomieniu aplikacji lub systemu operacyjnego. Aby użyć tej opcji, należy włączyć automatyczne uruchamianie aplikacji.
  • Wstrzymaj – kontrola i ochrona komputera zostaną wznowione na Twoje żądanie.
 4. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję Wstrzymaj na określony czas, z listy rozwijalnej wybierz żądany przedział czasu.

W celu wznowienia kontroli i ochrony komputera:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji znajdującą się w obszarze powiadomień paska zadań.
 2. Z otwartego menu kontekstowego wybierz Wznów ochronę i kontrolę.

Możesz wznowić kontrolę i ochronę komputera w dowolnym momencie, niezależnie od wybranej opcji wstrzymania kontroli i ochrony komputera.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.