Deszyfrowanie nośników wymiennych

19 grudnia 2022

ID 123500

W celu odszyfrowania dysków wymiennych:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz skonfigurować deszyfrowanie nośników wymiennych.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Szyfrowanie danych wybierz podsekcję Szyfrowanie nośników wymiennych.
 7. Jeśli chcesz odszyfrować wszystkie zaszyfrowane pliki przechowywane na dyskach wymiennych, z listy rozwijalnej Tryb szyfrowania wybierz Odszyfruj cały nośnik wymienny.
 8. Aby odszyfrować dane przechowywane na pojedynczych dyskach wymiennych, zmodyfikuj reguły szyfrowania dla dysków wymiennych, których dane chcesz odszyfrować. W tym celu:
  1. Na liście nośników wymiennych, dla których skonfigurowano reguły szyfrowania, wybierz wpis odpowiadający żądanemu nośnikowi wymiennemu.
  2. Kliknij przycisk Określ regułę, aby zmodyfikować regułę szyfrowania dla wybranego dysku wymiennego.

   Zostanie otwarte menu kontekstowe przycisku Określ regułę.

  3. Wybierz element Odszyfruj wszystkie pliki z menu kontekstowego przycisk Określ regułę.
 9. W celu zapisania zmian kliknij OK.
 10. Zastosuj profil.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania profili Kaspersky Security Center znajdują się w Podręczniku administratora dla Kaspersky Security Center.

Po zastosowaniu profilu, gdy użytkownik podłączy dysk wymienny lub gdy nośnik jest już podłączony, Kaspersky Endpoint Security powiadomi użytkownika o tym, że dysk wymienny znajduje się pod działaniem reguły szyfrowania, dzięki czemu zaszyfrowane pliki przechowywane na dysku wymiennym oraz system plików dysku wymiennego (jeśli jest zaszyfrowany) zostaną odszyfrowane. Aplikacja ostrzega użytkownika, że proces deszyfrowania może zająć trochę czasu.

Profil Kaspersky Security Center z predefiniowanymi ustawieniami szyfrowania danych na dyskach wymiennych zostanie utworzony dla określonej grupy zarządzanych komputerów. Dlatego też wynik deszyfrowania danych na dyskach wymiennych zależy od komputera, do którego podłączony został dysk wymienny.

Jeśli użytkownik zainicjuje bezpieczne usuwanie dysku wymiennego w trakcie deszyfrowania danych, Kaspersky Endpoint Security przerwie proces deszyfrowania i pozwoli na usunięcie dysku wymiennego przed zakończeniem procesu deszyfrowania.

Jeśli deszyfrowanie nośnika wymiennego nie powiodło się, przejrzyj raport Szyfrowanie danych w interfejsie Kaspersky Endpoint Security. Dostęp do plików może być zablokowany przez inną aplikację. W tym przypadku spróbuj odłączyć nośnik wymienny od komputera i podłączyć go ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.