Zarządzanie Agentem autoryzacji

19 grudnia 2022

ID 133643

Jeśli dyski twarde są zaszyfrowane, Agent autoryzacji ładuje się przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Użyj Agenta autoryzacji do zakończenia procesu autoryzacji, aby uzyskać dostęp do zaszyfrowanych dysków twardych i załadować system operacyjny.

Po pomyślnym zakończeniu procedury autoryzacji, system operacyjny zostanie załadowany. Proces autoryzacji jest powtarzany przy każdym ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego.

W niektórych przypadkach użytkownik może nie przejść procedury autoryzacji. Na przykład, autoryzacja jest niemożliwa, gdy użytkownik zapomniał dane uwierzytelniające konta Agenta autoryzacji, hasło do tokena lub karty inteligentnej, bądź też zgubił token lub kartę inteligentną.

Jeśli użytkownik zapomniał dane uwierzytelniające konta Agenta autoryzacji lub hasło do tokena lub karty inteligentnej, może skontaktować się z administratorem korporacyjnej sieci LAN w celu odzyskania ich.

Jeśli użytkownik zgubił token lub kartę inteligentną, administrator musi dodać plik certyfikatu elektronicznego tokena lub karty inteligentnej do polecenia tworzenia konta Agenta autoryzacji. Następnie użytkownik musi przejść procedurę przywracania danych na zaszyfrowanych urządzeniach.

W tej sekcji:

Używanie tokenów i kart inteligentnych z Agentem autoryzacji

Modyfikowanie komunikaty pomocy Agenta Autoryzacji

Ograniczona obsługa znaków w wiadomościach pomocy Agenta autoryzacji

Wybieranie poziomu śledzenia Agenta autoryzacji

Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji

Dodawanie polecenia utworzenia konta Agenta autoryzacji

Dodawanie polecenia edycji konta Agenta autoryzacji

Dodawanie polecenia usunięcia konta Agenta autoryzacji

Przywracanie danych uwierzytelniających konta Agenta autoryzacji

Odpowiadanie na żądanie użytkownika w sprawie odzyskania danych uwierzytelniających konta Agenta autoryzacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.