Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola sieci

19 grudnia 2022

ID 128051

Domyślnie Kontrola sieci jest włączona. W razie konieczności możesz wyłączyć Kontrolę sieci.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola sieci w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Kontrola węzła końcowego.

  Zostanie otwarta sekcja Kontrola węzła końcowego.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Kontrola sieci.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Kontrola sieci, wybierz z menu opcję Włącz.
  • Aby wyłączyć moduł Kontrola sieci, wybierz z menu opcję Wyłącz.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola sieci z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola sieci.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola sieci.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli chcesz włączyć Kontrolę sieci, zaznacz pole Włącz moduł Kontrola sieci.
  • Jeżeli chcesz wyłączyć Kontrolę sieci, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Kontrola sieci.

  Jeżeli Kontrola sieci jest wyłączona, Kaspersky Endpoint Security nie kontroluje dostępu do zasobów sieciowych.

 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.