Szyfrowanie plików na lokalnych dyskach komputera

19 grudnia 2022

ID 123292

W celu zaszyfrowania plików na dyskach lokalnych:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz skonfigurować szyfrowanie plików na dyskach lokalnych.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Szyfrowanie danych wybierz podsekcję Szyfrowanie plików i folderów.
 7. W prawej części okna wybierz zakładkę Szyfrowanie.
 8. Z listy rozwijalnej Tryb szyfrowania wybierz element Domyślne reguły.
 9. Na zakładce Szyfrowanie kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz jeden z następujących elementów:
  1. Wybierz element Wstępnie określone foldery, aby dodać pliki z folderów lokalnych profili użytkowników, zasugerowanych przez specjalistów z Kaspersky, do reguły szyfrowania.

   Zostanie otwarte okno Wybierz wstępnie określone foldery.

  2. Wybierz element Folder niestandardowy, aby dodać ręcznie wprowadzoną ścieżkę folderu do reguły szyfrowania.

   Zostanie otwarte okno Dodaj folder niestandardowy.

  3. Wybierz element Pliki według rozszerzenia, aby dodać rozszerzenia plików do reguły szyfrowania. Kaspersky Endpoint Security zaszyfruje pliki z określonymi rozszerzeniami na wszystkich lokalnych dyskach komputera.

   Zostanie otwarte okno Dodaj / modyfikuj listę rozszerzeń plików.

  4. Wybierz element Pliki według grup(y) rozszerzeń, aby dodać grupy rozszerzeń plików do reguły szyfrowania. Kaspersky Endpoint Security szyfruje pliki, które mają rozszerzenia znajdujące się na liście grup rozszerzeń na wszystkich lokalnych dyskach komputera.

   Zostanie otwarte okno Wybierz grupy rozszerzeń plików.

 10. Aby zapisać zmiany, w oknie Właściwości: <Nazwa profilu> kliknij OK.
 11. Zastosuj profil.

  Szczegółowe informacje dotyczące stosowania profili Kaspersky Security Center znajdują się w Podręczniku administratora dla Kaspersky Security Center.

Natychmiast po zastosowaniu profilu program Kaspersky Endpoint Security szyfruje te pliki, które znajdują się w regule szyfrowania, a nie znajdują się w regule deszyfrowania.

Jeśli ten sam plik został dodany do reguły szyfrowania oraz do reguły deszyfrowania, Kaspersky Endpoint Security nie zaszyfruje tego pliku, jeśli nie jest zaszyfrowany, a odszyfruje plik, jeśli jest zaszyfrowany.

Kaspersky Endpoint Security zaszyfruje niezaszyfrowane pliki, jeśli ich właściwości (ścieżka pliku / nazwa pliku / rozszerzenie pliku) wciąż spełniają kryteria reguły szyfrowania po modyfikacji.

Kaspersky Endpoint Security odracza szyfrowanie otwartych plików, aż do ich zamknięcia.

Jeśli użytkownik tworzy nowy pik, którego właściwości spełniają kryteria reguły szyfrowania, Kaspersky Endpoint Security szyfruje plik, gdy tylko zostanie on otwarty.

Jeśli przeniesiesz zaszyfrowany plik do innego folderu na dysku lokalnym, plik pozostanie zaszyfrowany bez względu na to, czy ten folder znajduje się w regule szyfrowania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.