Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola uruchamiania aplikacji

19 grudnia 2022

ID 128212

Domyślnie moduł Kontrola uruchamiania aplikacji jest wyłączony, ale w razie konieczności możesz go włączyć.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola uruchamiania aplikacji w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Kontrola węzła końcowego.

  Zostanie otwarta sekcja Kontrola węzła końcowego.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Kontrola uruchamiania aplikacji.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Kontrola uruchamiania aplikacji, wybierz z menu opcję Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola uruchamiania aplikacji, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć moduł Kontrola uruchamiania aplikacji, wybierz z menu opcję Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola uruchamiania aplikacji, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola uruchamiania aplikacji z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola uruchamiania aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola uruchamiania aplikacji.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć Kontrolę uruchamiania aplikacji, zaznacz pole Włącz moduł Kontrola uruchamiania aplikacji.
  • Aby wyłączyć Kontrolę uruchamiania aplikacji, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Kontrola uruchamiania aplikacji.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.