Informacje o strefie zaufanej

19 grudnia 2022

ID 128136

Strefa zaufana jest utworzoną przez administratora listą obiektów i aplikacji, które nie są monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security. Innymi słowy, jest to zestaw wykluczeń ze skanowania.

Administrator tworzy strefę zaufaną, biorąc pod uwagę cechy i funkcje używanych obiektów oraz zainstalowanych aplikacji. Umieszczenie obiektów i aplikacji w strefie zaufanej może być konieczne, gdy Kaspersky Endpoint Security blokuje dostęp do określonego obiektu lub aplikacji, które według Ciebie są nieszkodliwe.

Ze skanowania możesz wykluczyć następujące obiekty:

 • Pliki o określonych formatach
 • Pliki wybierane w oparciu o maskę
 • Wybrane pliki
 • Foldery
 • Procesy aplikacji

Wykluczenia ze skanowania

Wykluczenie ze skanowania to zestaw warunków, zgodnie z którymi Kaspersky Endpoint Security nie skanuje obiektu w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń.

Wykluczenia ze skanowania zapewniają możliwość bezpiecznej pracy z legalnymi aplikacjami, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów do uszkodzenia komputera lub danych. Nie posiadają one żadnych szkodliwych funkcji, ale mogą zostać wykorzystane jako dodatkowy składnik złośliwego programu. Przykładami takich aplikacji są narzędzia do zdalnej administracji, klienty IRC, serwery FTP, różne narzędzia do zatrzymywania lub ukrywania procesów, keyloggery, aplikacje służące do łamania haseł i auto-dialery. Takie aplikacje nie są klasyfikowane jako wirusy. Szczegółowe informacje o legalnym oprogramowaniu, które może zostać użyte przez cyberprzestępców do uszkodzenia komputera lub danych osobistych, znajdują się na stronie Encyklopedii Wirusów Kaspersky pod adresem http://www.securelist.pl/threats/detect.html.

Takie aplikacje mogą być blokowane przez program Kaspersky Endpoint Security. Aby zapobiec blokowaniu tych aplikacji, możesz skonfigurować wykluczenia ze skanowania dla używanych aplikacji. W tym celu dodaj do strefy zaufanej nazwę lub maskę nazwy zgodną z klasyfikacją Encyklopedii Wirusów Kaspersky. Na przykład: użytkownik regularnie korzysta z programu Remote Administrator. Jest to aplikacja do zdalnej administracji umożliwiająca pracę na zdalnym komputerze. Kaspersky Endpoint Security wykrywa ten rodzaj aktywności aplikacji jako podejrzany i może go zablokować. Aby zapobiec blokowaniu aplikacji, utwórz wykluczenie ze skanowania z nazwą lub maską nazwy z Encyklopedii wirusów Kaspersky.

Jeśli na komputerze jest zainstalowana aplikacja, która gromadzi informacje i wysyła je do przetworzenia, Kaspersky Endpoint Security może zaklasyfikować tę aplikację jako szkodliwe oprogramowanie. Aby tego uniknąć, możesz wykluczyć tę aplikację ze skanowania, konfigurując Kaspersky Endpoint Security w sposób opisany w dokumencie.

Wykluczenia ze skanowania mogą być używane przez następujące komponenty i zadania aplikacji, które zostały skonfigurowane przez administratora systemu:

 • Ochrona plików
 • Ochrona poczty.
 • Ochrona WWW.
 • Kontrola uprawnień aplikacji.
 • Zadania skanowania
 • Kontrola systemu.

Lista zaufanych aplikacji

Lista zaufanych aplikacji jest listą aplikacji, których aktywność sieciowa i plikowa (włączając w to szkodliwą aktywność) oraz dostęp do rejestru systemowego nie są monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security. Domyślnie program Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty otwierane, uruchamiane lub zapisywane przez proces dowolnego programu i monitoruje aktywność wszystkich aplikacji oraz ruch sieciowy będący wynikiem ich działania. Kaspersky Endpoint Security wykluczy ze skanowania aplikacje znajdujące się na liście zaufanych aplikacji.

Jeżeli uważasz, że obiekty używane przez Notatnik firmy Microsoft Windows są nieszkodliwe i nie wymagają skanowania, dodaj Notatnik firmy Microsoft Windows do listy zaufanych aplikacji. Podczas skanowania pomijane będą obiekty używane przez ten program.

Oprócz tego pewne akcje zaklasyfikowane przez Kaspersky Endpoint Security jako podejrzane mogą być traktowane przez inne aplikacje jako nieszkodliwe. Na przykład przechwytywanie danych wprowadzanych z klawiatury jest charakterystyczne dla aplikacji, które automatycznie przełączają układ klawiatury (np. Punto Switcher). Aby korzystać z właściwości takich aplikacji i wyłączyć monitorowanie ich aktywności, dodaj je do listy zaufanych aplikacji.

Wykluczenie zaufanych aplikacji ze skanowania pozwala uniknąć problemów kompatybilności Kaspersky Endpoint Securit z innymi programami (np. problem podwójnego skanowania ruchu sieciowego przez Kaspersky Endpoint Security i przez inną aplikację antywirusową), jak również zwiększyć wydajność komputera, która w niektórych sytuacjach osiąga wartość krytyczną.

Należy pamiętać, że pliki wykonywalne oraz procesy zaufanych aplikacji będą nadal skanowane w poszukiwaniu wirusów i szkodliwych programów. Aplikacja może zostać całkowicie wykluczona ze skanowania wykonywanego przez program Kaspersky Endpoint Security przy użyciu wykluczeń ze skanowania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.