Zdalne instalowanie aplikacji przy użyciu System Center Configuration Manager

19 grudnia 2022

ID 132945

Te instrukcje dotyczą System Center Configuration Manager 2012 R2.

W celu zdalnego zainstalowania aplikacji przy użyciu System Center Configuration Manager:

 1. Otwórz konsolę Configuration Manager.
 2. W prawej części okna, w sekcji App management wybierz Packages.
 3. W górnej części konsoli, w panelu sterowania, kliknij przycisk Create package.

  Zostanie uruchomiony kreator New Package and Application Wizard.

 4. W kreatorze New Package and Application Wizard:
  1. W sekcji Package:
   • W polu Name wprowadź nazwę pakietu instalacyjnego.
   • W polu Source folder określ ścieżkę dostępu do folderu zawierającego pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security.
  2. W sekcji Application type wybierz opcję Standard application.
  3. W sekcji Standard application:
   • W polu Name wprowadź unikatową nazwę pakietu instalacyjnego (na przykład, nazwę aplikacji i jej wersję).
   • W polu Command line określ opcje instalacji Kaspersky Endpoint Security z poziomu wiersza poleceń.
   • Kliknij przycisk Browse, aby wskazać ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego aplikacji.
   • Upewnij się, że na liście Tryb wykonywania wybrano element Uruchom z uprawnieniami administratora.
  4. W sekcji Requirements:
   • Zaznacz pole Start another application first, jeśli przez zainstalowaniem Kaspersky Endpoint Security chcesz uruchomić inna aplikację.

    Wybierz aplikację z listy rozwijalnej Application lub określ ścieżkę do pliku wykonywalnego tej aplikacji, klikając przycisk Browse.

   • W sekcji Platform requirements zaznacz opcję This application can be started only on the specified platforms, jeśli chcesz, aby aplikacja była instalowana tylko w określonych systemach operacyjnych.

    Na poniższej liście zaznacz obok systemów operacyjnych, w których zostanie zainstalowany Kaspersky Endpoint Security.

   Ten krok jest opcjonalny.

  5. W sekcji Summary sprawdź wszystkie sprowadzone wartości ustawień i kliknij Next.

  Utworzony pakiet instalacyjny pojawi się w sekcji Packages, na liście dostępnych pakietów instalacyjnych.

 5. Z otwartego menu kontekstowego pakietu instalacyjnego wybierz Deploy.

  Zostanie uruchomiony kreator Deployment Wizard.

 6. W kreatorze Deployment Wizard:
  1. W sekcji General:
   • W polu Software wprowadź unikatową nazwę pakietu instalacyjnego lub wybierz pakiet instalacyjny z listy, klikając przycisk Browse.
   • W polu Collection wprowadź nazwę zbioru komputerów, na których aplikacja zostanie zainstalowana, lub wybierz zbiór, klikając przycisk Browse.
  2. W sekcji Contains dodaj punkty dystrybucji (więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dla System Center Configuration Manager).
  3. Jeśli to konieczne, określ wartości innych ustawień w kreatorze Deployment Wizard. Te ustawienia są opcjonalne dla zdalnej instalacji Kaspersky Endpoint Security.
  4. W sekcji Summary sprawdź wszystkie sprowadzone wartości ustawień i kliknij Next.

  Po zakończeniu pracy kreatora Deployment Wizard, zostanie utworzone zadanie dla zdalnej instalacji Kaspersky Endpoint Security.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.