Przydzielanie priorytetów do reguł dostępu do zasobów sieciowych

19 grudnia 2022

ID 128052

Możesz przydzielić priorytet do każdej reguły z listy reguł, zmieniając ich kolejność na liście.

W celu przydzielenia priorytetu regule dostępu do zasobu sieciowego:

  1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
  2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola sieci.

    W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola sieci.

  3. W prawej części okna wybierz regułę, dla której chcesz zmienić priorytet.
  4. Użyj przycisków W górę i W dół w celu przesunięcia reguły na żądaną pozycję na liście.
  5. Powtórz kroki 3–4 dla reguł, których priorytet chcesz zmienić.
  6. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.