Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona plików

19 grudnia 2022

ID 133730

Domyślnie moduł Ochrona plików jest włączony i działa w trybie zalecanym przez ekspertów z Kaspersky. W razie konieczności możesz wyłączyć Ochronę plików.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Ochrona plików w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Ochrona.

  Zostanie otwarta sekcja Ochrona.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Ochrona plików, aby otworzyć menu kontekstowe.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Ochrona plików, wybierz z menu opcję Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Ochrona plików, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć moduł Ochrona plików, wybierz z menu opcję Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Ochrona plików, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Ochrona plików z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ochrona antywirusowa wybierz podsekcję Ochrona plików.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Ochrona plików.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli chcesz włączyć Ochronę plików, zaznacz pole Włącz moduł Ochrona plików.
  • Jeżeli chcesz wyłączyć Ochronę plików, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Ochrona plików.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.