Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli sieci

19 grudnia 2022

ID 128057

W zależności od typu akcji określonej we właściwościach reguł Kontroli sieci, przy próbie dostępu użytkowników do zasobów internetowych Kaspersky Endpoint Security wyświetla wiadomość o jednym z następujących typów (zamiast odpowiedzi serwera HTTP aplikacja dostarcza stronę HTML z wiadomością):

 • Ostrzeżenie. Taka wiadomość ostrzega użytkownika, że odwiedzenie zasobu sieciowego nie jest zalecane i/lub narusza politykę bezpieczeństwa firmy. Kaspersky Endpoint Security wyświetla ostrzeżenie, jeśli z listy rozwijalnej Akcja, dostępnej w ustawieniach reguły opisującej zasób sieciowy, wybrano opcję Ostrzegaj.

  Jeśli użytkownik sądzi, że ostrzeżenie jest pomyłką, może kliknąć odnośnik w ostrzeżeniu w celu wysłania wcześniej wygenerowanej wiadomości do administratora lokalnej sieci firmowej.

 • Wiadomość informująca o zablokowaniu zasobu sieciowego. Kaspersky Endpoint Security wyświetla wiadomość informującą o zablokowaniu zasobu, jeśli z listy rozwijalnej Akcja, dostępnej w ustawieniach reguły opisującej zasób sieciowy, wybrano opcję Zablokuj.

  Jeśli użytkownik sądzi, że zasób sieciowy został zablokowany przez pomyłkę, może kliknąć odnośnik w wiadomości informującej o zablokowaniu zasobu sieciowego w celu wysłania wcześniej wygenerowanej wiadomości do administratora lokalnej sieci firmowej.

Dostępne są specjalne szablony dla wiadomości ostrzegającej, informującej o zablokowaniu zasobu sieciowego i zgłoszenia wysyłanego do administratora sieci LAN. Możesz zmodyfikować ich zawartość.

W celu zmodyfikowania szablonu dla wiadomości Kontroli sieci:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola sieci.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola sieci.

 3. W prawej części okna kliknij przycisk Szablony.

  Zostanie otwarte okno Szablony wiadomości.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz zmodyfikować szablon wiadomości ostrzegającej użytkownika, że zasób sieciowy może być niepożądany, wybierz zakładkę Ostrzeżenie.
  • Jeśli chcesz zmodyfikować szablon wiadomości informującej użytkownika o zablokowanym dostępie do zasobu sieciowego, wybierz zakładkę Blokada.
  • Aby zmodyfikować szablon wiadomości wysyłanej do administratora, wybierz zakładkę Wiadomość do administratora.
 5. Zmodyfikuj szablon wiadomości. Możesz także skorzystać z listy rozwijalnej Zmienna, a także przycisków Domyślny i Odnośnik (ten przycisk nie jest dostępny na zakładce Wiadomość do administratora).
 6. Kliknij OK.
 7. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.